Home

Op 18 juni 2018 heeft de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact plaatsgevonden op het TT Circuit in Assen. Landsdeel Noord-Nederland was dit jaar gastheer van de jaarconferentie. Tijdens de jaarconferentie maakte de partners van het Techniekpact acties bekend voor vier thema’s waarmee zij sneller resultaten willen realiseren. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen namens het kabinet “het Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen” in ontvangst.

Minister Van Engelshoven maakte daarnaast bekend dat zij samen met de staatssecretaris van EZK tot en met 2020 het netwerk Katapult, regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, financieel zal ondersteunen en Staatssecretaris Mona Keijzer lanceerde MKB !dee.

Lees hier volledige persbericht.

Bekijk de terugblik op de conferentie.