Home

leren in de techniek // Zuidwest

Extra geld voor onderwijs en economie Zeeland

Minister Kamp heeft bekendgemaakt dat het Rijk 25 miljoen euro vrijmaakt voor het versterken van de Zeeuwse economie. Het geld gaat naar een zestal projecten waaronder het Joint Research Centre en Wind op Zee.

Doel van het Joint Research Centre is te komen tot gezamenlijke laboratoriumfaciliteiten op het gebied van deltatechnologie, water & energie en de biobased economy. De kern van dit Centre moet een onderdeel worden van het samenwerkingsverband tussen de HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt om uiteindelijk te komen tot een bètacollege (technische universiteit) in Zeeland. 

Wind op Zee richt zich op versterking van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, versterking van de organisatie- en ontwikkelkracht van het cluster en versterking van onderzoeksfaciliteiten in het Joint Research Centre. Twee concrete voorbeelden zijn het Centre of Expertise Water & Energy en het MBO DeltaLAB. Het Centre of Expertise is gericht op het versterken van HBO praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek levert ‘voeding’ voor het onderwijs dat daarmee professionals opleidt waar de markt morgen behoefte aan heeft. Het MBO DeltaLAB Zeeland realiseert een betere aansluiting tussen middelbaar beroepsonderwijs en beroepspraktijk op het gebied van Delta Technologie, Energietransitie en Wind op Zee. Bedrijven, overheid en onderwijs hebben daarom de handen ineen geslagen om door middel van DeltaLAB Zeeland de onderwijskwaliteit verder te versterken.

Het overige geld gaat naar andere projecten, die voortvloeien uit het advies dat de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende vorig jaar heeft uitbracht. 

Bron: Provincie Zeeland