Home

kiezen voor techniek

Groen licht voor vervolgfase Onderwijs2032

De Tweede Kamer heeft gisteren (20-4) de staatssecretaris van Onderwijs groen licht gegeven om door te gaan met de verdiepingsfase van de curriculum herziening van schoolvakken op basisscholen en middelbare scholen. Met deze herziening wil de politiek zorgen dat kinderen die in 2032 van school komen, de juiste vaardigheden en kennis hebben. Voor een ingrijpende herziening zoals voorgesteld door de commissie Schnabel was geen steun. In de vervolgfase zullen alleen voorstellen worden gemaakt voor aanpassing van de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale vaardigheden en techniek. 

Alle andere vakken worden alleen na een nadrukkelijk verzoek van het onderwijsveld en docenten zélf onder de loep genomen. Voor de zomer zal de staatssecretaris hiervoor een uitgewerkt plan naar de Kamer sturen. Uiterlijk eind 2018 moet de politiek besluiten of de kerndoelen en eindtermen van de vakken aanpassing behoeven. Dan zouden ook de landelijke eindexamens veranderen.