Home

techniekpact

2016

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu drie jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt, welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact en het Platform Bèta Techniek, geeft u hierin inzicht.

highlights 2015/16

landelijke facts & figures

facts & figures per landsdeel

Facts & Figures

Noordwest

Facts & Figures

Noord

Facts & Figures

Oost

Facts & Figures

Zuidoost

Facts & Figures

Zuidwest

Over de monitor

De monitor Techniekpact is een coproductie van het Ministerie van Economische zaken en Platform Bèta Techniek.

info@techniekpact.nl

info@platformbetatechniek.nl

Bron cijfers: CBS, DUO, S-BB, UWV.

juni 2016 | © Ministerie van Economische Zaken en Platform Bèta Techniek

Auteursrechten voorbehouden. Gebruik van de inhoud van deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

De volledige monitor 2016 als PDF