Home

Menselijk kapitaal: een nationaal akkoord

Voor een sterk en veerkrachtig Nederland en een goede economie pleiten de partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact voor opname van een nationaal akkoord gericht op investeringen in menselijk kapitaal in het regeerakkoord. Hiertoe hebben zij bijgaande overkoepelende ambitie geformuleerd.

Technologie is overal en gaat ons allemaal aan. Technologische vernieuwingen veranderen onze manier van leven ingrijpend en steeds sneller. Álle banen eisen nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Voor een sterk en veerkrachtig Nederland en een goede economie is het cruciaal dat dat iedereen wordt voorbereid op de banen van nu en morgen, of het nu gaat om onze jongste kinderen die net naar school gaan, of om volwassenen die op zoek zijn naar werk.

Daarom initieert en regisseert het nieuwe kabinet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal waarin ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen investeren. Twee belangrijke pijlers voor dit nationale akkoord zijn:

 • Permanent ontwikkelen
 • Verbindend onderwijs (po tot en met wo) met ondernemers en overheden

De opbouw van kennis en (digitale) vaardigheden begint vanaf de vroegste jeugd, daarom zorgen we ervoor dat kinderen al vroeg in aanraking komen met wetenschap en technologie. Met aandacht voor een goede balans tussen kennis en vaardigheden; ook in de toekomst zijn op elk niveau mensen nodig. Drempels voor publiek-private samenwerking worden weggenomen en de investeringen door rijk, regio, onderwijs, werkenden, werkzoekenden en bedrijfsleven worden gestroomlijnd. Bij permanent leren en ontwikkelen hebben werkgevers en werkenden samen een verantwoordelijkheid en leveren een gelijkwaardige bijdrage.

Essentieel voor het nationaal akkoord zijn regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan leren, werken en innoveren. Het kabinetsbeleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid en kennis en innovatie, wordt in samenhang ontwikkeld. De mogelijkheid voor regionaal maatwerk en eigenaarschap van alle betrokkenen zijn noodzakelijke uitgangspunten om resultaat te boeken. Het nationaal akkoord is er voor jongeren, ouderen, werkenden en werkzoekenden: leren, werken en groeien. 

Naast de partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact krijgt de oproep steun van: 

 • Start-Up Delta
 • Nuffic
 • Katapult
 • Smart Industry
 • Tata Steel
 • Siemens 
 • ASML
 • Shell
 • LastMason BV
 • VodafoneZiggo
 • FHI, federatie van technologiebranches
 • Stichting Technasium

Het Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal is een gezamenlijke oproep van de partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact. De rode draad door de afzonderlijke agenda’s van deze partijen is de impact van technologie op menselijk kapitaal. Hiernaast vindt u de afzonderlijke agenda's van de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact met de inzet ten aanzien van investeringen in menselijk kapitaal voor het nieuwe regeerakkoord.