Home

ICT // leren in de techniek // Mobiliteit // Noordwest

Nieuwe opleiding 'Digital Society School' in Amsterdam

Amsterdam introduceert een nieuwe opleiding, volledig gericht op de gevolgen van de digitalisering van de samenleving. Door dit initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen zo’n 12.000 studenten de komende jaren terecht bij de Digital Society School

De studenten leren er hoe digitale technologie deel kan uitmaken van meerdere lagen in de samenleving. Niet alleen technologiebedrijven hebben te maken met digitalisering, het heeft bijvoorbeeld ook invloed op het werk van een arts, een automonteur of een ambtenaar.

De Digital Society School introduceert ook een nieuw hoger onderwijsmodel. Studenten kunnen hun lespakket zelf samenstellen en aanvullen met de nieuwste leermodules. Actuele onderwerpen zijn onder andere robotisering, en de opkomst van ‘the internet of everything’.

Dit initiatief verstevigt volgens de gemeente de unieke positie van Amsterdam als innovatieve kennisregio en draagt bij aan het oplossen van het structurele tekort op de arbeidsmarkt aan digitaal vaardig talent.

De Hogeschool van Amsterdam stelt 16,6 miljoen euro beschikbaar voor de opleiding, het bedrijfsleven investeert 12,5 miljoen en na een positief besluit van de gemeenteraad draagt de gemeente Amsterdam 3,7 miljoen bij.

Bron: Emerce

Nationaal akkoord

Het Nationaal akkoord Leren, werken en groeien onderstreept het belang van dergelijke initiatieven. Technologische vernieuwingen veranderen onze manier van leven ingrijpend en steeds sneller. Álle banen eisen nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Voor een sterk en veerkrachtig Nederland en een goede economie is het cruciaal dat iedereen vertrouwd raakt met zaken als onderzoekend en ontwerpen leren, Wetenschap & Technologie én digitale (basis)vaardigheden, en zo goed wordt voorbereid op de banen van nu en morgen.