Home

leren in de techniek // Mobiliteit // Nieuwsbrief

Onderzoek en online dashboard onderwijs-arbeidsmarkt Topsector Chemie

Vergeleken met tien jaar geleden kiezen bijna twee keer zoveel studenten voor een chemie opleiding. Vooral op MBO4, HBO en universitair niveau maken steeds meer jongeren de keuze voor een chemie opleiding. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de Topsector Chemie’ van het bureau Dialogic, uitgevoerd in opdracht van de Topsector Chemie. Met de gegevens uit het onderzoek hebben de Topsector Chemie en Dialogic een online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt opgezet.

Chemie opleidingen vervullen brede maatschappelijke functie 
Het onderzoek maakt inzichtelijk dat afgestudeerde chemici in veel verschillende sectoren terecht komen en dus breed inzetbaar zijn. Maar liefst 30 tot 40% van de afgestudeerde chemici komt terecht in andere gerelateerde sectoren zoals Energie, High Tech Systemen & Materialen, Agri & Food en Health. Daarnaast gaat nog eens zo’n zelfde percentage werken in sectoren volledig buiten de chemie.

Chemicus van de toekomst
Niet alleen het aantal studenten, maar ook de doorontwikkeling van het curriculum van chemici is van belang. De industriële en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst stellen nieuwe eisen aan de chemicus. Onno de Vreede - Hoofd Vernieuwing en Human Capital bij de VNCI: “Denk aan de wereldwijde uitdagingen waar we mee te maken hebben  en krijgen. Zoals de beschikbaarheid van schoon drinkwater en voldoende voedsel voor de, naar verwachting, 10 miljard mensen die er in 2050 zijn. De studenten van nu gaan werken aan oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. Gezien de belangrijke rol van de chemie voor deze innovaties, is een forse investering in de chemici van de toekomst op zijn plaats.” Om invulling te geven aan het curriculum van de toekomst heeft de Topsector Chemie een human capital agenda (HCA) opgesteld, met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en de aantrekkingskracht van de sector te vergroten. In de nieuwe HCA van de Topsector Chemie  “Chemicus 4.0: veelzijdig excellenT” wordt met name hier verder aandacht aan besteed.

Online Dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt
Met de gegevens uit het onderzoek hebben de Topsector Chemie en Dialogic een online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt opgezet.  Onderwijsinstellingen met chemie-opleidingen en bedrijven die chemici in dienst hebben kunnen bij het online dashboard terecht voor al hun cijfermatige vragen over de in- en uitstroom van chemie-opleidingen in Nederland en  doorstroom van chemici naar de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn ook verschillende human capital gegevens van de chemiesectoren (SBI 19-22) terug te vinden. 

Het is voor het eerst dat alle cijfers rondom in-, en uitstroom van de Nederlandse chemie-opleidingen, en doorstroom naar de arbeidsmarkt  samengebracht zijn in één online dashboard, voor alle opleidingsniveaus: mbo, hbo en wo. De gebruiker kan hierbij zijn eigen analyses uitvoeren. In het dashboard zijn de laatste onderwijs instroomcijfers 2016-17 opgenomen en ook prognoses van uitstroomcijfers naar de arbeidsmarkt tot 2020. De cijfers in het dashboard zullen jaarlijks worden aangevuld.

Het online dashboard is vanaf 12 juni 2017 beschikbaar via www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl.

Over het onderzoek
Het is de tweede keer dat de chemische en procesindustrie in kaart heeft gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie 2015-2016. De resultaten zijn gebruikt bij de vaststelling van de HCA van de komende periode (2017-2019).

Over de Topsector Chemie
De Topsector Chemie zet zich in voor het verbinden van verschillende partijen in de chemische sector met het oog op maatschappelijke uitdagingen. Hierbij wordt er gekeken naar innovatieve projecten, ondernemers en talent in de sector. Voor meer informatie over de Topsector Chemie bezoekt u www.topsectorchemie.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onno de Vreede / Coördinator Human Capital Agenda Topsector Chemie, telefoon: 070 337 87 26, e-mail: devreede@vnci.nl.