Home

Nieuwsbrief

Professionaliseren in BedrijfsDOT

Waarom professionaliseren?
In een BedrijfsDOT, een Bedrijfs-Docent Ontwikkel Team, werken scholen samen met bedrijven aan het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van bijvoorbeeld 3d-printen of programmeren. ‘We willen mavoleerlingen enthousiast maken voor techniek en technologie, en daarom willen we bedrijfsbezoeken organiseren. Maar we merken dat het voor bedrijven moeilijk is om aan te sluiten bij hun leefwereld. Het gevolg is dat leerlingen weinig interesse tonen, en dat is voor de bedrijven teleurstellend. Dat knelpunt willen we oplossen via een BedrijfsDOT’, vertelt Floral van Golen. Van Golen is coördinator Exact en leraar Biologie en NLT op Tabor College Oscar Romero, een school voor mavo, havo en vwo in Hoorn. Oscar Romero organiseert op vrijdagmiddag activiteiten op vrijwillige basis voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in zaken als elektronica en robotica. Zij werken onder meer met de Arduino, een populaire microcontroller met een USB-aansluiting. Gebruikers kunnen hiermee op tamelijk eenvoudige wijze allerlei toepassingen programmeren. Het Oscar Romero neemt als M-Tech-school deel aan de BedrijfsDOT Arduino. Samen met andere scholen, bedrijven en experts ontwikkelt de school lesmateriaal voor leerlingen van de onderbouw van de mavo.

Hoe werd in de BedrijfsDOT vormgegeven aan professionalisering?
Via M-Tech maakte Van Golen kennis met de STEM Teacher Academy, een ander programma van Platform Bèta Techniek. Binnen dit programma kunnen STEM-leraren - Science, Technology, Engineering en Mathematics - deelnemen aan een BedrijfsDOT en samen met mensen uit het bedrijfsleven en hoger onderwijs lesmateriaal ontwikkelen dat aansluit op het curriculum binnen de eigen school. Er kwam een mogelijkheid om een BedrijfsDOT in te richten voor Arduino, dat vond het Tabor College Oscar Romero aantrekkelijk. De BedrijfsDOT Arduino bestaat uit docenten van Oscar Romero, SG De Dijk uit Medemblik, Montessori College Oost uit Amsterdam en Helen Parkhurst uit Almere. Iedere school is gekoppeld aan een ‘eigen’ bedrijf en iedere docent beschikt over een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL): een eerste of tweedejaars student aan een hogeschool. Daarnaast maken een hogeschooldocent en de coördinator van het vaksteunpunt Informatica van de Universiteit van Amsterdam deel uit van de BedrijfsDOT. Iedere school ontwikkelt een eigen project waarmee leerlingen worden voorbereid op een excursie naar ‘hun’ bedrijf. In het geval van het Tabor College Oscar Romero is dat Protonic Holland, een bedrijf dat de elektronische onderdelen van een product maakt.

Wat zie je van de professionalisering terug in de klas?
Iedere school ontwikkelt met het bedrijf een eigen project: SG De Dijk werkt samen met Installatiebedrijf Polytechniek aan een geautomatiseerde plantenkas, het Montessori College Oost werk met Eneco aan ‘Het slimme huis’ en het Helen Parkhurst voert een project uit voor themapark Witch World. De coördinator van het vaksteunpunt inventariseert welke basislessen er nodig zijn in de projecten om leerlingen vertrouwd te maken met de Arduino en de toepassingen ervan. Per project zorgen de docenten voor aanvullend lesmateriaal. De BedrijfsDOT komt drie keer bij elkaar om van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast spreken de PAL, het bedrijf en de docent per team elkaar regelmatig. Het einddoel is de bedrijfsexcursie. Van Golen: ‘Doordat leerlingen eerst zelf aan de slag gaan en daardoor weten wat er nodig is voor, bijvoorbeeld, de automatische plantenkas, zullen ze geïnteresseerder zijn in een bedrijf dat op grote schaal klimaatbeheersingapparatuur maakt.’ ‘Met onze deelname aan de BedrijfsDOT willen we onze kennis vergroten’, vertelt Carolien van Diepen, docent wiskunde en Bèta en Techniek. Op SG De Dijk, waar de vmbo en de onderbouw van de havo/vwo zijn gevestigd, is Bèta en Techniek een keuzevak in de eerste twee leerjaren. ‘Ik vind het belangrijk dat leerlingen van nu technisch leren denken. Ik let er scherp op, ook in deze DOT, of de projecten en de opdrachten voor alle leerlingen aantrekkelijk zijn, ook voor meiden.’ De leerlingen krijgen in het eerste jaar allemaal hetzelfde Bèta en Techniek-programma. Maar in het tweede jaar mogen ze zelf een project bedenken. ‘Een groep meiden is nu bijvoorbeeld bezig met het ontwerpen van een schoen waar je de hak vanaf kunt halen’, vertelt Van Diepen. ‘Maar we zijn ook bezig met Arduino, zoals de plantenkas. Er is ook een groepje een automatische voerbak voor konijnen aan het maken.’ Van Golen van het Oscar Romero vertelt niet alleen over de ontwikkelingen binnen de BedrijfsDOT, maar ook over de ontwikkelingen bij hen op school. ‘We starten volgend schooljaar met een technologielijn waarbij alle leerlingen in de onderbouw Technologie als keuzevak kunnen volgen. Daar brengen we dan de vrijdagmiddagactiviteiten onder. In de BedrijfsDOT ontwikkelen we daarvoor lesmateriaal en leggen we relaties met andere Westfriese bedrijven.’ Het werk dat scholen en bedrijven samen in de BedrijfsDOT verzetten staat daarmee altijd in teken van dat wat er op een school gebeurt.