Home

leren in de techniek

Ronde 1 van de Versnellerfiets: vooruit met je idee!

Wat haal je aan next-economy ideeën op als je met een bakfiets langs mbo-scholen en bedrijven gaat? Dat gaat van kippenmest verwerking tot organische daktuin, van speeddates tussen jong en oud tot duurzaam administratie kantoor. Aan het einde van de eerste ronde van de Versnellerfiets bogen meerdere experts zich over deze ideeën. Conclusie: innovatie in het beroepsonderwijs begint bij het optimaal benutten van de probleemoplossende creativiteit van de eigen studenten.

‘Vooruit met je idee!’, is het credo van de Versnellerfiets: de bakfiets die innovatieve ideeën in het mbo ophaalt. Next-economy ideeën, die in potentie de wereld kunnen veranderen, blijken in heel Nederland te leven onder mbo studenten. Om die ideeën onder de aandacht te brengen en verder te helpen, werden deze onder leiding van tafelheer Mark Beumer met onder meer Arash Aazami (systeeminnovator en oprichter van Kamangir), Laura Polder (Amsterdams docent van het jaar op ROC Amsterdam Zuidoost), Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein) en Pieter Moerman (Programmaleider PBT) besproken.

Wanneer we de transitie naar een nieuwe, duurzame economie willen maken dan moeten we het onderwijs en het opleiden van de grootste groep werkenden van de toekomst op orde krijgen.
“500.000 jongeren gaan elk jaar naar het mbo. Dus als je érgens wil innoveren moet je het daar doen, aldus Laura Polder.

Wat is innovatie in het onderwijs? Wat mist er nog om de verandering in het onderwijs echt teweeg te brengen?
Arash Aazami: “Dankzij technologie kunnen er goede verbindingen worden gemaakt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Je hebt het dan over microniveau: je kunt regionaal organiseren en initiatief nemen. Door het organiseren van kaders en op basis van feedback kun je waar nodig aanpassen: je hébt de ruimte om regionaal te organiseren.”

Maar innovatie houdt natuurlijk niet op bij het in kaart brengen van de ideeën alleen.
Antoine Heideveld: “De ideeën die nu zijn verzameld, die moet je gaan uitvoeren. Studenten moeten die ervaringen opdoen, falen mag, maar we willen ook succeservaringen creeëren”.
Nu advies is gegeven op de ideeën, is de ambitie uitgesproken om op korte termijn met de projecten aan de slag te gaan. Dit kan zijn in verbinden, stimuleren in uitvoering en inzetten van het netwerk.

Dit tafelgesprek is pas het begin van een reeks innovatie ideeën. Wil je het tafel gesprek terug zien? Of de visies van de experts bekijken? Die zijn  binnenkort, samen met alle opgehaalde next-economy ideeën, terug te vinden op www.versnellerfiets.nl.  

De Versnellerfiets begint binnenkort aan een tweede ronde door Nederland.

De versnellerfiets is een initiatief van het Groene Brein Roots en PBT.