Home

SAMENSTELLING LANDELIJKE REGIEGROEP TECHNIEKPACT (LRT)

 • Doekle Terpstra - Techniek Nederland
 • Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink – FME-CWM
 • Jos Kleiboer – Koninklijke Metaalunie
 • Maxime Verhagen – Bouwend Nederland
 • Ed Lugthart – FNV
 • Jos Brocken – FNV
 • Charly Ramdas – FNV Bouw
 • Arend van Wijngaarden – CNV Vakcentrale
 • Piet Fortuin - CNV Vakmensen
 • Rinda den Besten – PO-raad
 • Paul Rosenmöller – VO-raad
 • Ton Heerts – MBO-raad
 • Maurice Limmen – Vereniging Hogescholen
 • Pieter Duisenberg – VSNU
 • Rien van Tilburg – Aoc-raad
 • Ria van ‘t Klooster – NRTO
 • Tineke Netelenbos - ECP
 • Tof Thissen - UWV
 • Hannie Vlug - SBB
 • Aad Veenman - HCA Topsectoren
 • Beatrice Boots - Platform Talent voor Technologie
 • Ton Wilthagen – Landsdeel Zuidoost
 • Eddy van Hijum – Landsdeel Oost
 • Said Kasmi – Landsdeel Zuidwest
 • Cees Bijl – Landsdeel Noord
 • Pim van den Berg – Landsdeel Noordwest
 • Focco Vijselaar – Ministerie van Economische Zaken (voorzitter)
 • Marcelis Boereboom – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Alida Oppers – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Gert-Jan Buitendijk - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met de oprichting van de LRT is de stuurgroep Masterplan Bèta & Technologie – ingesteld vanuit het topsectorenbeleid voor de uitvoering van het Masterplan Bèta & Technologie – ontbonden. De taken en doelstellingen van het masterplan als die van human capital agenda’s van de topsectoren worden voortgezet binnen de LRT.