Home

leren in de techniek

Topsector HTSM pakt schaarste technici aan

De Nederlandse hightech heeft meer dan ooit behoefte aan technisch talent op elk niveau. De schaarste aan technici in combinatie met de vergrijzing op de arbeidsmarkt en binnen het onderwijsveld vraagt om een krachtig antwoord. Met de Human Capital Agenda speelt de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) daar met succes op in. Het doel: de toenemende bekendheid van Nederland als hightechland verder uitbouwen en met voldoende menselijk kapitaal de nationale hightechindustrie op een hoger plan brengen.

De Human Capital Agenda van de topsector HTSM vormt sinds 2011 de basis om ervoor te zorgen dat de Nederlandse hightech nu en in de toekomst over voldoende goedopgeleide technici en vakspecialisten beschikt. ‘Die gouden handen en gouden hoofden zijn echt hard nodig in onze branche’, vertelt Marc Hendrikse, ceo van de NTS-Group en binnen Holland High Tech lid van het topteam HTSM.

‘Gelukkig hebben we met het topsectorenbeleid in vijf jaar tijd al veel bereikt’, vindt Hendrikse. ‘Zo hebben we in meerdere regio’s van het land hogescholen en mbo-instellingen verbonden met regionale bedrijven via de Centra voor Innovatief Vakmanschap en de Centres of Expertise. Die nauwe samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is nodig zodat zo veel mogelijk jongeren het hoogste vakmanschapsniveau bereiken.’

lees verder