Home

Zorgen voor regionaal passend en toekomstbestendig aanbod

Het technisch vmbo staat onder druk. Vraagstukken die spelen zijn de continu veranderende arbeidsmarkt, de demografische krimp, betrokkenheid van het bedrijfsleven en voldoende goede docenten. Gezamenlijk moet er gewerkt worden aan oplossingen om een bij de regio passend aanbod van techniekopleidingen in stand te kunnen houden. Zodat leerlingen in hun eigen regio de mogelijkheid hebben om een technische opleiding te volgen. Regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, het bedrijfsleven, gemeentes en provincies is hierbij een cruciale factor.

meer

Hoe behoud je het technische vmbo?

Bevingsbestendig vmbo

Als je het over krimp hebt, gaat er niets boven Groningen: de gemeente Delfzijl is...

Bouwmensen in het Wolfsbos

Leerlingen van RSG Wolfsbos in Hoogeveen zijn in januari 2017 gestart met het volgen...

MBO // VMBO

Toptechniek in Terneuzen

Het aanbod van het technisch vmbo in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is de afgelopen jaren...

MBO // VMBO

Voortrekkers in de Achterhoek

Door daling van leerlingenaantallen kunnen Achterhoekse vmbo-scholen vakken soms niet...

MBO // VMBO

Losgaan op Het Laadperron

Logistiek leidt een lastig bestaan in het beroepsonderwijs. Scholen moeten zich vaak...

Drempels slechten voor nòg mooier onderwijs

Kinderen zijn enthousiast voor techniek, voor leerkrachten is het soms lastiger

Meer

Overzicht aanbod vmbo techniek

Klik hier voor kaartjes van de afzonderlijke technische profielen.

Disclaimer
De bovenstaande kaart is gemaakt op basis van de onderwijsdata van DUO. De gekozen kleuren zijn geen direct oordeel, maar de start van een gesprek in de eigen regio of gemeente. Een totaal aantal onder de 25 leerlingen hoeft niet per definitie onhoudbaar te zijn. Als de betreffende scholen in de regio een oplossing hebben gevonden om het huidige aanbod op het technisch vmbo toekomstbestendig te maken is het aanbod houdbaar. Daarnaast kunnen regio's keuzes hebben gemaakt in het aanbod op het technisch vmbo, gericht op de perspectieven van de regionale arbeidsmarkt en demografische krimp. Bij het omzetten van de oude afdelingen naar de nieuwe profielen hebben we een omzettingstabel gebruikt. Er kan bij de omzetting van een aantal oude afdelingen echter een keuze maken naar welk profiel het wordt omgezet.

Neem contact met mij op

Het behouden van het technisch vmbo begint bij het zoeken naar mensen en partijen van goede wil. Die intrinsiek gemotiveerd zijn om het aanbod in stand te houden. We gaan de komende tijd op zoek naar mogelijkheden om het technisch aanbod in stand te houden die andere regio’s kunnen inspireren. Dat zetten we vervolgens in de etalage en verspreiden we over Nederland. Met z’n allen onderzoeken we nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Regionale antwoorden zijn hierbij noodzakelijk.

We hebben allen een maatschappelijke opdracht om het technisch aanbod in stand te houden. Dit is natuurlijk kort door de bocht, maar wel van belang. Ik wil heel graag dienstbaar zijn ten opzichte van jullie gesprek.