Home

kiezen voor techniek // PO/VO

Winnaars Nationale Scheikundeolympiade 2017 naar Internationale Chemieolympiade

Van 8 tot en met 15 juni 2017 werd de 38e Nationale Scheikundeolympiade gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vier winnaars zullen Nederland vertegenwoordigen op de 49e International Chemistry Olympiad, die van 6  tot en met 15 juli zal plaatsvinden in Bangkok, Thailand.

De Nationale Scheikundeolympiade (NSO) is een jaarlijkse wedstrijd voor havo- en vwo-scholieren met scheikunde in het profiel. Met deze wedstrijd kunnen leerlingen hun talent in de scheikunde ontdekken en verder ontwikkelen. De winnaars vertegenwoordigen Nederland op de International Chemistry Olympiad (ICO), die dit jaar plaatsvindt in Bangkok (Thailand). Aan deze internationale olympiade doen leerlingen uit meer dan 75 landen mee. De Nederlandse deelnemers kunnen zich dan meten met getalenteerde scholieren van over de hele wereld en internationale contacten op doen.

Winnaars

Helen Zegelaar (17 jaar, 6V) van het Bernardinuscollege in Heerlen is de winnaar van de 38e NSO. Daniil Soloviev (17 jaar, 6V) van het St. Stanislascollege in Delft behaalde de tweede prijs, Sietse Dijt (17 jaar, 5V) uit Eelde van het Maartenscollege de derde en de vierde prijs voor Jim Wittebol (18 jaar, 6V) uit Grootebroek van het Martinuscollege. Helen, Daniil, Sietse en Jim vertrekken volgende maand naar Thailand voor de ICO.
Aan de NSO-voorrondes deden zo’n 4.000 scholieren mee. Aan de finale hebben 14 jongens en 5 meisjes deelgenomen; 14 uit 6 vwo en 5 uit 5 vwo.

Op de foto: v.l.n.r. Sietse Dijt, Jim Wittebol, Daniil Soloviev, Helen Zegelaar

Prijsuitreiking

De prijzen werden uitgereikt door professor Wesley Browne, verbonden aan het Stratingh Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en Emiel de Kleijn (voorzitter NSO). Onno de Vreede (hoofd Vernieuwing en Human Capital van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) reikte de VNCI Kanjerprijs uit aan de top vier van de NSO en de VNCI Praktijkprijs aan Tinko Jans uit 6 vwo van Het Stedelijk Zutphen.

De NSO-scholenprijs (meeste leerlingen in de eerste ronde met minstens 50% score) werd in ontvangst genomen door Martin Groeneveld van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. De ceremonie werd afgesloten met het overdragen van het olympiadestokje aan de gastheer van de NSO 2018, general manager Arno Pouls van Cosun, een agro-industrieel concern dat voornamelijk ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie produceert.

Nationale Scheikundeolympiade en finaleweek

De NSO vindt jaarlijks plaats om leerlingen enthousiast te maken voor scheikunde en talent een kans te geven zich nationaal en internationaal te presenteren. Na twee schriftelijke voorrondes op school worden de twintig beste leerlingen geselecteerd. Tijdens de olympiadeweek krijgen de finalisten een uitgebreid theoretisch en praktisch programma. Uiteraard is er ook tijd voor sociale activiteiten. De week wordt afgesloten met een theorietoets en een practicumtoets van elk vier uur.
De organisatie van de NSO-week in Groningen was in handen van Helena Vis, coördinator van het Bètasteunpunt en projectleider van Science Linx van de RUG.
De onderwerpen die dit jaar in de theorietoets aan de orde kwamen, waren onder andere de ontwikkeling van de eerste elektrische auto en de synthese van dyspepsie, een medicijn tegen een aandoening in het spijsverteringssysteem. De practicumtoets bestond uit het maken en analyseren van tetrafenylcyclopentadienon, een ligand voor een belangrijke katalysator bij hydrogeneringsreacties, zoals het harden van boter.

Wesley Browne (RUG): "De training van deze getalenteerde en gemotiveerde leerlingen in zowel praktische als theoretische vaardigheden gedurende de afgelopen week is een enorme opdracht en kost veel inspanning. Maar het geeft veel voldoening om met zulke open en vriendelijke jonge mensen te kunnen werken. Het is geweldig om onze hartstocht voor chemie te kunnen delen met deze toekomstige wetenschappers, vernieuwers en voorlopers."

Emiel de Kleijn (voorzitter NSO): "Het doel van de scheikundeolympiade is leerlingen te inspireren en uit te dagen voor natuurwetenschappen, in het bijzonder scheikunde. Ik ben daarom blij dat van deze 19 toppers meer dan de helft ook scheikunde gaat studeren, maar wellicht belangrijker is dat al deze kanjers terugkijken op een leerzame en fijne ervaring op de RUG en ambassadeurs blijven voor bèta en techniek. Ik feliciteer alle 19 olympiërs met hun prestaties en wens allen veel succes toe met hun vervolgstudie.”

Koninklijke onderscheiding 

Burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel van de gemeente Hof van Twente reikte een Koninklijke onderscheiding uit aan Wout Davids, een van de oprichters van de scheikundeolympiade in Nederland in 1980 en hierbij nog altijd actief betrokken. Wout werd voor zijn enorme inzet gedurende meer dan 35 jaar voor deze olympiade op nationaal en internationaal niveau benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Initiatiefnemers en sponsors

De Nationale Scheikundeolympiade is een initiatief van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het evenement wordt ondersteund door het ministerie van OCW, Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), ASML, Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), Lorentz Casimir Lyceum, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). Uitgeverij Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Texas Instruments en Wetenschap in Beeld stellen prijzen ter beschikking.

Meer informatie