Home

Docentprofessionalisering // kiezen voor techniek // Leraren // Nieuwsbrief

Jeffrey is onderweg naar hybride docentschap: “Zonder EDK had ik de stap niet gemaakt”

In de derde klas van de middelbare school was Jeffrey van Nunen er al van overtuigd dat hij Werktuigbouwkunde wilde studeren en later in deze branche zou komen te werken. Wat hij precies wilde worden, wist hij hier echter niet. Nu, anderhalf jaar na zijn afstuderen, staat hij vier dagen in de week voor de klas en is hij zich aan het oriënteren op de mogelijkheden om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te combineren. Via het traineeprogramma ‘Eerst de Klas’ heeft Jeffrey gewerkt aan zijn ontwikkeling en professionalisering als docent.

Afgestudeerd in de Werktuigbouwkunde en nu -met master op zak- vier dagen aan de slag als vo-docent. Waarom deze keuze?
"In de derde klas van het gymnasium wist ik al dat ik Werktuigbouwkunde wilde gaan studeren. Gelukkig heb ik van deze keuze nooit spijt gehad en heb ik in 2013 mijn bachelor gehaald en in 2016 mijn master. Tijdens mijn master heb ik aan verschillende mensen in mijn omgeving bijles gegeven in verschillende bètavakken. Hierdoor kwam ik erachter dat ik dit eigenlijk ook ontzettend leuk vond. Zo’n anderhalf jaar voor mijn afstuderen ontving ik een mail over een voorlichting van Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship, die naar alle masterstudenten van de TU/e was verstuurd. Nadat ik mij kort had ingelezen in dit programma, ben ik naar een voorlichtingsbijeenkomst geweest en begon ik te twijfelen of ik wel direct naar mijn afstuderen het bedrijfsleven in wilde. Naast het geven van bijlessen, waar ik veel voldoening uit heb gehaald, ben ik al jaren actief als leiding van een groep scouts. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik heb gesolliciteerd voor Eerst de Klas en hier heb ik nog geen moment spijt van gehad."

Wat is/was je rol in het bedrijfsleven?
"In de eerste helft van dit schooljaar ben ik samen met een mede trainee elke maandag bezig geweest met een onderzoek binnen de Zorgboulevard Roosendaal. De Zorgboulevard Roosendaal heeft een netwerk geïntroduceerd waarin onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties elkaar ontmoeten. Via een zevental deelprojecten zorgen zij ervoor dat studenten binnen de sector Zorg en Welzijn van het ROC Kellebeek College te Roosendaal in aanraking komen met een vraaggerichte arbeidsmarkt om zodoende te leren vanuit de praktijk. Eén van de deelprojecten van de Zorgboulevard Roosendaal is de leerafdeling Weihoek, waar studenten opgeleid worden op de werkplek zelf en veel meer verantwoordelijkheden dragen dan tijdens een reguliere stage. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar deze manier van lesgeven en is gebleken dat het een positief effect heeft op de studiemotivatie, probleemoplossend vermogen en onderzoekende houding. Er is echter nog weinig bekend over de studieresultaten van studenten binnen de leerafdeling in vergelijking met studenten met een reguliere stage, evenals de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt na het behalen van hun diploma. Ons onderzoek heeft zich daarom gericht op de vraag: 'Wat is het interne en externe rendement van studenten binnen de leerafdeling Weihoek versus studenten die het reguliere onderwijs volgen?'. We hopen dat het resultaat van dit onderzoek leidt tot een verdere integratie van deelprojecten van de Zorgboulevard in het onderwijs van het Kellebeek College. Deze integratie is op het moment nog erg gering."

Hoe heeft deelname aan EDK geholpen bij jouw ontwikkeling als docent?
"De deelname aan het EDK programma heeft er voor gezorgd dat ik me überhaupt heb kunnen ontwikkelen als docent, omdat ik deze stap anders nooit had gemaakt. Door meteen in het diepe te springen, zonder enige onderwijservaring, heb ik vooral geleerd hoe het niet moet. Aan alle kanten hoor je bijvoorbeeld dat het belangrijk is om consequent te zijn in het onderwijs en een relatie op te bouwen met je leerlingen. Dat klinkt heel logisch, maar je komt er in de praktijk pas achter wat 'consequent zijn' en 'een relatie opbouwen' betekenen. Toen ik aan de start van het afgelopen schooljaar terugkeek naar het vorige schooljaar, mijn eerste schooljaar als docent, wist ik zeker dat ik een aantal dingen dit jaar anders zou aanpakken: het straffen en belonen van leerlingen, het inrichten van mijn lessen, de omgang met leerlingen in en buiten de lessen, en ga zo maar door. Terwijl ik in het eerste jaar vooral veel tijd en energie besteedde aan het voorbereiden van mijn lessen, gaat deze energie in het tweede jaar vooral naar die 65 minuten waarin ik met mijn leerlingen in het lokaal ben. Juist tijdens de lessen kun je consequent zijn en een relatie opbouwen met je leerlingen, veel effectiever dan tijdens de voorbereiding van je lessen. In de afgelopen twee jaar heb ik mezelf het meest ontwikkeld als docent door in het diepe te springen, fouten te maken, deze te herstellen, om vervolgens weer nieuwe fouten te maken.

Hoe zie je de toekomst voor je?
"Tijdens mijn master had ik drie mogelijke toekomstperspectieven: werken in het bedrijfsleven, promoveren of iets heel anders. Tijdens mijn afstuderen kwam ik erachter dat ik niet wilde gaan promoveren, waardoor er twee opties overbleven. Toen ik door de selectieprocedure van Eerst de Klas heen was gekomen, was het duidelijk wat ik in ieder geval de twee jaar na mij afstuderen zou doen. Ik heb echter altijd de andere optie, werken in het bedrijfsleven, in mijn achterhoofd gehouden. Het bedrijfsleven, en met name de automotive industrie, is me namelijk altijd blijven boeien. Ik heb daarom ook bewust voor Eerst de Klas gekozen en niet voor het Onderwijstraineeship. Al snel in het EDK programma kwam de term hybride docentschap voorbij: het combineren van een baan in het onderwijs met een andere baan. Vanaf het moment dat ik deze term hoorde, ben ik gaan kijken hoe ik dit voor mezelf concreet zou kunnen maken. Ik was er namelijk inmiddels al wel achter dat het onderwijs goed bij mij past, maar dat ik tegelijkertijd de technische uitdagingen miste. Door een baan in het onderwijs te combineren met een baan in het bedrijfsleven, zou ik me kunnen blijven ontwikkelen als docent en me tegelijkertijd inhoudelijk kunnen uitdagen in het bedrijfsleven. Deze combinatie wordt inmiddels steeds concreter: volgend jaar ben ik van plan om 2 à 3 dagen als O&O docent te blijven werken op mijn huidige school en de resterende dagen werkzaam te zijn als ingenieur in de automotive industrie."

DE LERAREN VAN NU
Eindevent Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship

Na negen jaar EDK en vijf jaar OTS worden de traineeships afgerond. Daarom vindt er op 28 juni 2018 een eindevent plaats bij De Fabrique in Utrecht. We mogen trots zijn op de nieuwe generatie leraren die de programma’s hebben opgeleverd. Op 28 juni wordt teruggeblikt op de programma’s, worden deelnemers geìnspireerd door alumni, betrokken scholen en bedrijven én wordt er gezamenlijk gekeken naar nieuwe routes tot het docentschap. Kijk voor meer informatie op de website van Eerst De Klas of het OnderwijsTraineeship.