Home

leren in de techniek // Nieuwsbrief

Katapult: Dialoog over meerwaarde en verduurzaming van PPS

De beweging van Katapult, regionale publiek-private samenwerking om het beroepsonderwijs te vernieuwen

Afgelopen jaren zijn er publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs opgezet, gefinancierd vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk. Het verduurzamen van deze samenwerkingen is een gedeelde ambitie en verantwoordelijkheid van alle betrokken partners. Daarom is op 16 november 2016 het startsein gegeven voor Katapult: dit netwerk brengt scholen en bedrijven dichter bij elkaar. Zo versnellen zij de beweging naar het beroepsonderwijs en beroepspraktijk voor morgen! De dialoog in de regio hierover wordt versterkt door de Katapult pop-up tentoonstelling, die momenteel door het land reist.

Katapult, het netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven groeit continu. Inmiddels zijn er ruim 6000 bedrijven aangesloten bij het netwerk en begint het een behoorlijke vlucht te nemen en steeds meer bekendheid te krijgen.

Katapult bestaat uit initiatieven die innoveren en elkaar helpen voor de kennis van morgen. Daarbij gaat het ook om de succesverhalen en inspiratie te delen. Komend jaar zal onder andere via de Katapult pop-up (het netwerk vertaald in beeld, woorden en quotes) het gesprek hierover in de regio worden gestimuleerd. Afgelopen maand stond deze opgesteld in het hart tussen de Ministeries in het Atrium van het Haagse Stadhuis. Met ruim 20.000 passanten per week was niet aan het nieuwe beroepsonderwijs te ontkomen. Inmiddels staat de Katapult pop-up bij Chemelot Innovation and Learning Labs op de Chemelot-campus in Limburg.


Katapult pop-up tentoonstelling: Atrium Haagse Stadhuis

Dit is een mooi vertrekpunt om vanuit hier verder het land in te trekken. De pop-up is door zijn afmeting voornamelijk geschikt om ergens voor langere periode te staan. Daarnaast is ook een variant mogelijk waarbij op dagelijkse of meerdaagse evenementen, open dagen, thema-avonden, het netwerk en de doelstellingen en ambities van Katapult onder de aandacht kunnen brengen. Zo is ook Studio Katapult ontwikkeld als setting voor korte interviews over de urgentie en de kracht van Publiek Privaat Samenwerken. Op Youtube staat een compilatie hiervan.

Wil jij ook gebruik maken van de mogelijkheid om een dialoog te voeren over de toekomst van beroepsonderwijs en de kansen dat publiek-privaat samenwerken biedt? Neem dan contact op via hallo@wijzijnkatapult.nl of kijk op Twitter, Linkedin of Instagram.