Home

Techniekcoalitie Oost

Contact

Henk Boes

h.boes@ptvt.nl

06-28773834

In landsdeel Oost bundelen werkgevers-
organisaties en opleidingsfondsen de krachten om het belang van de technische sector in de regio te onderstrepen. Samen vormen zij de Techniekcoalitie Oost.

Deze coalitie is aanspreekpunt en belangenbehartiger van de sector voor ondernemer en overheid in de provincies Gelderland en Overijssel.

Gezamenlijk maken zij zich sterk voor de ondernemers in de sector:

  • voor een goed ondernemersklimaat;

  • voor voldoende gekwalificeerd personeel;

  • en voor ontwikkeling van werkgever én werknemer.

Of het nu gaat om nieuwe trends, innovaties of distributies technologisering, circulaire economie of de klimaatagenda: de Techniekcoalitie Oost zoekt de samenwerking op. Zowel onderling als met andere partijen, om deze uitdagingen zo veel mogelijk om te zetten in kansen voor regionale ondernemers.

Er wordt nauw opgetrokken met de provincies om effectieve projecten op te zetten. Voorbeelden hiervan zijn:

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Om het tekort aan technisch personeel in Gelderland aan te pakken hebben de provincie Gelderland en OTIB, Metaalunie en FNV de handen ineen geslagen en in mei 2018 het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap gepresenteerd.Hiermee stimuleren vakbonden, brancheorganisaties en O&O-fondsen de (om)scholing van vakmensen in de techniek, ondersteunen zij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en bevorderen ze het levenlang ontwikkelen.

Overijssels Vakmanschap

Overijssel pakt het tekort aan technisch personeel daadkrachtig aan met het actieplan ‘Overijssels Vakmanschap’. Hierin werken de provincie Overijssel en Overijsselse bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden FNV, CNV en De Unie en technische O&O-fondsen.

Ook werkt de Techniekcoalitie Oost samen met Techniekpact, Sterk Techniekonderwijs en de Boostagenda Oost. Daarnaast is de Techniekcoalitie partner in de regiodeals Twente, Zwolle en de Achterhoek.  

De Techniekcoalitie Oost bestaat uit vertegenwoordigers van:

Uit de praktijk

OVERIJSSELS VAKMANSCHAP GROOT SUCCES IN STRIJD TEGEN TEKORT AAN TECHNISCH PERSONEEL
Binnen het actieplan ‘Overijssels Vakmanschap’ worden gericht gesubsidieerde opleidingsvouchers van 1.000 tot 3.000 euro verstrekt. Deze zijn direct en concreet inzetbaar voor bij-, om- en herscholingstrajecten en zijn bedoeld om de technische arbeidsmarkt in Overijssel beter te laten functioneren. Kortom, substantiële opleidingsvergoedingen zowel voor werkzoekenden en werkenden als zij-instromers. En het werkt!

MET MAATWERK HET PERSONEELSTEKORT IN DE TECHNIEK TE LIJF
Hoe bieden we personeelstekorten in de technische sector zo goed mogelijk het hoofd? In Twente is hiervoor onder meer het regionale sectorplan Twente Werkt! in het leven geroepen. John van der Vegt, voorzitter van het College van Bestuur van ROC van Twente en een van de initiatiefnemers van het sectorplan: ‘De komende twee jaar willen we 1.400 mensen toeleiden naar een andere baan, bijvoorbeeld in de techniek.’

750STE VOUCHER UITGEREIKT BINNEN ACTIEPLAN LEVE(N)LANG GELDERS VAKMANSCHAP
Op donderdag 7 maart heeft gedeputeerde Conny Bieze de 750ste scholingsvoucher uitgereikt aan deelnemer Ahmad Al Haj van het Vakmanschaptraject bij De Techniek Academie in Harderwijk.