Home

algemeen // kiezen voor techniek // Nieuwsbrief

‘Leerlingen zien vaak hun eigen technische talent niet’

Als Leraar van het Jaar 2015 weet Techniek-Nask- en Informatica-docent Rachel Baan als geen ander hoe je techniekonderwijs aantrekkelijk kunt maken. ‘Leerlingen, zeker die op het vmbo, moet je niet volstoppen met theorie. Die moet je lekker dingen laten doen. Dus blijf niet hangen bij dat schoolbord, maar ga die klas in!’

De uitverkiezing tot Leraar van Jaar in de sector voortgezet onderwijs vorige maand, ziet ze als de bekroning op haar jarenlange werk als docent en als ontwikkelaar van lesmateriaal voor de lessen Techniek-Nask en Informatiekunde. Op het Insula College, locatie Leerpark,  geeft ze les aan vmbo 1- en 2-leerlingen. Techniek heeft tot haar grote spijt nog vaak een ‘vieze handen’-imago. ‘Maar de komst van het nieuwe profiel Dienstverlening & Producten volgend schooljaar geeft mij goede hoop. Dat profiel is sterk gericht op moderne technologie en ict. Hopelijk trekken we daarmee meer leerlingen over de streep om voor een bètatechnisch profiel te kiezen.’

Wat zie jij – naast het ‘vieze handen’-imago – als het grootste struikelblok voor leerlingen om voor een bètatechnisch profiel te kiezen?

Het gebrek aan vertrouwen bij leerlingen dat ze een technische opleiding aankunnen. Ze kiezen liever voor een veilig profiel, bijvoorbeeld Zorg & Welzijn. Ze zien vaak hun eigen technische talent niet. Vooral bij meiden komt dit vaak voor. En als ze dat talent al zien, kiezen ze toch liever een ander profiel omdat ze niet als een van de weinige meiden tussen de jongens willen zitten. Zonde. Zeker omdat bedrijven in onze regio staan te springen om technici. Dordrecht en omgeving hebben een bloeiende scheepvaartsector met veel baggerbedrijven.’

Hoe probeer je je leerlingen toch warm te maken voor techniek?

‘Door de lessen heel praktisch in te steken. Ik laat mijn leerlingen zelfstandig techniek- of natuurkundeproefjes doen, die ze bovendien vaak direct kunnen relateren aan de dagelijkse praktijk.  Leerlingen, zeker die op het vmbo, moet je niet volstoppen met theorie. Die moet je lekker dingen laten doen en hun eigen fouten laten maken. Dus ik zou dan ook iedere docent willen aanraden: blijf niet hangen bij dat schoolbord, maar ga die klas in! Vmbo’ers kunnen hun aandacht vaak moeilijker vasthouden dan havisten en vwo’ers. Als docent moet je ze daarom veel meer coachen dan droog les geven. Maar de ruimte en het vertrouwen om dat te doen, moet je als docent wel van je school krijgen. Nog een aanrader: leer leerlingen dat ze bij het maken van keuzes hun hart moeten volgen, want dan hebben ze plezier in hun werk en kunnen ze groeien in zelfstandigheid en zelfvertrouwen.’

Hoe kan het Techniekpact daarbij volgens jou helpen?

‘Een initiatief als het Techniekpact draagt absoluut bij aan het vergroten van de instroom naar bètatechnische opleidingen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Alleen hebben docenten – toch de mensen die het moeten doen – vaak geen zicht op wat hun directe mogelijkheden daarvoor op de werkvloer zijn. Concrete handvatten zijn moeilijk te vinden. Heldere verwijzingen op relevante websites – bijvoorbeeld die van de NVON, de beroepsvereniging voor docenten in de bètawetenschap – zullen daarbij zeker helpen.’