Meetup Hybride Docentschap

Verdiepingssessies met verschillende invalshoeken en aspecten van hybride docentschap. Inspiratie aan de hand van ervaringen uit de praktijk en nieuwe inzichten vanuit recente onderzoeken.

Alles begint met veranderen en de wil en de mogelijkheden daarvoor. Dit is dan ook precies het onderwerp waar keynotespeaker Mario Kieft deze meetup mee aftrapt. Naast een verdiepingssessie over één of meerdere aspecten van hybride docentschap is er volop mogelijkheid om te netwerken. Zowel tijdens de sessies, via speeddate, 1-op-1 meetings in de pauzes of bij de digitale regionale meetup. Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact, leidt de middag in.

Programma 25 maart 2021
13.30 – 13.45 uur Opening, met voorzitter Techniekpact Thea Koster
13.45 – 14.30 uur Keynote, van hybride docent en veranderkundige Mario Kieft
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 15.45 uur Aan de slag!
15.45 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.00 uur Digitale regionale meet-up

Aan de slag!
Via de verdiepingssessies met verschillende invalshoeken gaan we aan de slag met de verschillende aspecten van hybride docentschap. Laat je inspireren aan de hand van ervaringen uit de praktijk of verdiep je in nieuwe inzichten vanuit onderzoeken die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en ga met elkaar in gesprek wat dit betekent voor jouw organisatie. De sessies hebben verschillende (werk)vormen, van presentaties tot aan gesprekstafels. Kortom een zeer gevarieerd aanbod! Je keuze bepaal je bij binnenkomst.

De verdiepingssessies
1. De meerwaarde van hybride docenten strategisch verbinden aan HRM-beleid

De meerwaarde van hybride docenten wordt door zowel het onderwijs als bedrijfsleven steeds beter gezien. Het accent ligt daarbij veelal op de beschikbaarheid van de hybride docent voor het onderwijs. En veel minder op de unieke waarde van hybride docenten om de wereld binnen en buiten de school aan elkaar te verbinden. Om deze situatie te helpen verbeteren is een besliskwadrant ontwikkeld. Dit helpt (school)organisaties bij het bepalen welke meerwaarde hybride docenten voor hen (kunnen) hebben. We bespreken onderzoeksresultaten naar aanleiding van dit kwadrant en gaan in op huidige en toekomstige onderzoeksprojecten die we met partners in onderwijs en bedrijfsleven gaan uitvoeren.
> Thema:  Constructie | Context 
Ellen Koop-Spoor, onderzoeker en loopbaancoach bij Fontys Hogescholen

2. Scholingstraject Hybride Techniekopleider (HTO): meerwaarde en toekomst
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O) van de technische branches bieden, in samenwerking met de lerarenopleidingen Technisch Beroepsonderwijs, sinds 2016 een landelijk scholingstraject Hybride Techniekopleider (HTO) aan. Meer dan 200 HTO’ers zijn inmiddels opgeleid of in opleiding. In deze sessie geven we kort inzage in onze aanpak en staan we uitgebreider stil bij de recente onderzoeksresultaten naar de effecten van het scholingstraject HTO. Wat kunnen andere en nieuwe initiatieven leren van de ervaringen met de HTO-trajecten? En wat zijn kansrijke mogelijkheden voor doorontwikkeling? 
>Thema: Commitment
Marion Steinbuch, adviseur projecten en ontwikkeling, Stichting A+O Metalektro
Paul Nijhuis, senior beleidsadviseur, OOM
Hans Haring, projectmanager onderwijs, Wij Techniek

3. De succesfactoren van het hybride docentschap
In deze sessie gaan we, op basis van onderzoek, in op het relatief lage aandeel hybride docenten in de technische sectoren en mogelijke dilemma’s die hieraan ten grondslag liggen. Wat zijn succesfactoren die kunnen bijdragen aan het oplossen van deze dilemma’s en het aantal hybride docenten gaat toenemen. De succesfactoren zijn te verdelen in zes thema’s (de 6 C’s). Wij lichten deze toe en bespreken hoe onderwijsinstellingen en bedrijven deze zo effectief mogelijk kunnen toepassen.  
> Thema: Constructie |Context | Competenties | Credentials | Coöperatie | Commitment
Marius Bilkes, initiatiefnemer expertisecentrum hybride docent

4. Krijg meer inzicht in jouw mkb doelgroep
Denkt een mkb’er na over hybride docentschap? Wil een mkb’er zijn of haar medewerkers stimuleren het docentschap in te gaan? In deze werksessie maken we kort kennis met een methode om je doelgroep inzichtelijk te maken: het creëren van persona’s aan de hand van een empathy map. Je kruipt in de huid van de mkb’er die jij wilt bereiken. De empathy map is een goede manier om de persoonlijke behoeftes, wensen en verlangens van jouw doelgroep in kaart te brengen. Een goed uitgewerkte empathy map zorgt voor waardevolle inzichten waarmee je jouw product of dienst én je communicatie kan aanscherpen en mkb’ers weet te bereiken. 
 > Thema: Coöperatie
Bibiche Kansen en Wieteke Smit, projectleiders bij Platform Talent voor Technologie
 
5. Verdiepingssessie met Mario Kieft
Tijdens deze verdiepingssessie gaan wij onder leiding van Mario Kieft dieper in op de kennis die we hebben opgedaan tijdens de keynote. Wat betekent dit voor de eigen situatie met betrekking tot hybride docentschap? Wat kunnen wij hiervan leren? Welke acties kunnen wij zelf ondernemen? En waar ga jij morgen mee aan de slag?
> Thema: Context
Mario Kieft, (hybride docent) organisatieadviseur en hoofddocent organisatieverandering en gedrag in organisaties aan de Open Universiteit Nederland

6. Publiek privaat samenwerken in de regio is essentieel voor goede matching hybride professionals
Het aanpakken van het tekort aan vakkundige docenten ėn tegelijkertijd zorgen voor verbinding tussen onderwijs en werkveld vraagt om regionale samenwerking. In oost-Nederland hebben Hogeschool Windesheim, de ROC’s en vmbo-scholen in Overijssel en Gelderland en uitzendbureau Randstad de handen daarom ineengeslagen. Met als doel: technici interesseren om als hybride professional les te gaan geven. 
Samen informeren en koppelen we werknemers die enthousiast zijn aan één van de onderwijsinstellingen voor kennismaking met het onderwijs. Voor bedrijven en werknemers de kans om kennis te maken met hun toekomstige werknemers/collega’s en mede invulling te geven aan de inhoud van de opleiding. In deze sessie vertellen wij je alles over de kracht van het bieden van maatwerk en regionaal samenwerken voor het stimuleren van meer hybride docenten.
> Thema:  Competenties | Commitment | Coöperatie
Manon Biemans, consultant en docent lerarenopleiding Hogeschool Windesheim
Manouk Agterberg, opleidingsadviseur onderwijs Randstad Boost Vakopleidingen
Suzanne von der Dunk, directeur Randstad Onderwijs

7. Hybride docentschap, flexibel op weg naar benoembaarheid of bevoegdheid
Lesgeven is een vak, dat doe je niet zomaar zonder een goede opleiding. Nog te vaak wordt gedacht dat je een lange opleiding moet volgen, wanneer je aan de slag wilt als hybride docent. Dit is zeker niet het geval. In deze sessie nemen wij je mee in alle maatwerk opleidingsmogelijkheden die er zijn binnen zowel Hogeschool Windesheim als alle andere onderwijsinstellingen in Nederland. Van oriëntatie tot aan verdere professionalisering, bijvoorbeeld richting een benoembaarheid of bevoegdheid als docent in het beroepsonderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij zien wat er allemaal mogelijk is. Maar ook hoe opleidingen aansluiten op individuele vragen en de combinatie van studeren en werken. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor jouw medewerkers? Kom langs en praat mee.
> Thema: Competenties | Credentials 
Emile Schütte, senior accountmanager professionaliseren, verkoopleider marktconsultants en projectleider Technisch hybride docent 
Lies Revet-Kuperus, hogeschool hoofddocent Lerarenopleiding technische beroepen

8.  Eén team in de regio
Hoe kunnen we hardnekkige uitdagingen in het onderwijs omdenken? Hebben we nog problemen als we anders naar de werkelijkheid kijken? Als we de omdenkvraag ‘docententekort’ stellen vanuit onze slogan ‘de regio als leslokaal’, hebben we dan gebrek aan enthousiaste techniekdocenten en actueel lesmateriaalen en/of lesomgevingen? Wij denken van niet! Vandaar ons project één hybride team in de regio: een team dat voor 75% uit het huidige personeelsbestand vanuit het onderwijs bestaat en voor 25% uit mensen uit het bedrijfsleven. Deze 25% wordt structureel ingevuld door bedrijven uit de regio die in hun HR-beleid opnemen dat ze medewerkers (tijdelijk) detacheren naar het techniekteam van de regio. Wil je weten hoe we dit aanpakken binnen de drie Sterk Techniekonderwijs-regio’s in Noord-Holland Noord? Kom dan naar de sessie ‘Eén team in de regio’. 
> Thema:  Constructie |Context | Coöperatie | Commitment
Marian Joustra, projectleider STO Kop van Noord-Holland 

9. Hybride Docent ‘Light’: Laagdrempelig kennis maken met het onderwijs
In deze sessie nemen we je mee in de werkwijze van de pilot Hybride Tech Docenten van Brainport Eindhoven. Afgelopen jaar zijn er via deze pilot 52 hybride docenten in een ‘light’ constructie geplaatst. Dit betekent dat de hybride docenten minder dan 240 lesuur per schooljaar maken. Uniek voor deze pilot is de inzet van matchers, die de brug leggen tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Wil je daar meer over weten? Of wil je weten wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met jouw vragen.
> Thema: Constructie | Credentials | Coöperatie 
Mieke Zijlstra, projectleider Pilot Hybride Tech Docenten Brainport Eindhoven
Henk Versluis, matcher Pilot Hybride Tech Docenten Brainport EindhovenBanner Meetup HD 25 maart 2021 - 1200x627px 03