Home

algemeen // Oost // werken in de techniek

Met maatwerk het personeelstekort in de techniek te lijf

Hoe bieden we personeelstekorten in de technische sector zo goed mogelijk het hoofd? In Twente is hiervoor onder meer het regionale sectorplan Twente Werkt! in het leven geroepen. John van der Vegt, voorzitter van het College van Bestuur van ROC van Twente en een van de initiatiefnemers van het sectorplan: ‘De komende twee jaar willen we 1.400 mensen toeleiden naar een andere baan, bijvoorbeeld in de techniek.’

Een van de doelen van het Techniekpact is het werken in de techniek bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die in de techniek werken te behouden voor de techniek, maar ook om mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders in de techniek in te zetten. Het regionale sectorplan Twente Werkt!dat onlang werd goedgekeurd door het ministerie van SZW – sluit hier naadloos op aan, zo stelt John van der Vegt. ‘Het sectorplan beoogt met gericht van werk naar werkbeleid de tekorten aan technische werknemers in regio op te vangen.’

Wat is het doel van het regionale sectorplan Twente Werkt!?

‘Werkgevers, overheid en onderwijs hebben in het sectorplan de handen ineengeslagen om werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers van werk naar werk te helpen. Twente kampt namelijk met een relatief hoge werkloosheid. Tegelijkertijd is er in de technische sector sprake van een personeelstekort. Werkgevers zitten bijvoorbeeld te springen om mechanisch operators, lassers en CNC-verspaners. We kunnen – dankzij het sectorplan – een keur aan instrumenten inzetten om de match te maken tussen werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers en bedrijven die om personeel verlegen zitten. Te denken valt aan aan omscholing, bijscholing, begeleiding en coaching.’

Waarom staan zoveel werkgevers in de technische sector in Twente te springen om personeel?

‘Er is van oudsher veel werk in de Twentse maakindustrie. Hier is dan ook een grote behoefte aan goed en gemotiveerd personeel. Een andere ontwikkeling is dat Twente – mede dankzij de hier aanwezige Technische Universiteit en het hbo – veel startups kent. Dit zijn nieuwe innovatieve bedrijven waarbij techniek een belangrijke rol speelt. Ook deze bedrijven hebben een groeiende behoefte aan technisch geschoolde medewerkers. Twente heeft bovendien de ambitie om een toonaangevende technologische topregio te blijven. Het is dan ook zaak om te investeren in het oplossen van de personeelstekorten in de techniek.  Eén plus één is twee: aan de ene kant kent Twente een relatief hoge werkloosheid en aan de andere kant is er een sector die springt om personeel. Het sectorplan beoogt die twee uitersten bij elkaar te brengen.’

Hoe wordt het doel van het regionale sectorplan – het van werk naar werk helpen van werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers – in de praktijk ingevuld?

‘De komende twee jaar willen we 1.400 mensen toeleiden naar een andere baan, bijvoorbeeld in de techniek. We gaan hiervoor vijf arbeidsmakelaars benoemen. Maatwerk is hierbij het kernwoord. Per persoon bekijkt de arbeidsmakelaar wat iemand al kan en wat nodig is om hem of haar in een andere functie aan het werk te krijgen. Dan kan het gaan om scholing of bijscholing, coaching of een arbeidstraject. Die maatregelen kunnen we direct inzetten. De arbeidsmakelaars zijn feitelijk de spin in het web. Ze gaan bij werkgevers in de regio na waaraan zij behoefte hebben. Ze overleggen met UWV en gemeenten over te plaatsen werklozen. En bekijken met opleidingsinstellingen – bijvoorbeeld het ROC van Twente of opleidingsbedrijven – wat zij kunnen bieden om mensen klaar te stomen voor een nieuwe baan. Over de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs ben ik tot nu toe zeer te spreken. Samen zorgen we  ervoor dat we de tekorten in de techniek in deze regio adequaat opvangen.’