Home

MKB!dee

De wereld verandert snel door technologische ontwikkelingen. Zo digitaliseert alles in een rap tempo. Hoe houdt u dat bij als ondernemer? Wat zijn de vaardigheden van nu? U wilt deskundige en bekwame werknemers in uw bedrijf, nu en in de toekomst. Wat kunt u doen aan onderwijs dat aansluit op de praktijk van het mkb? Of om uw werknemers te laten bijscholen of te laten omscholen? Kortom: hoe maakt u van uw bedrijf een lerende organisatie? De subisidieregeling MKB!dee kan u daarbij helpen!

Met MKB!dee stimuleert staatssecretaris Mona Keijzer, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, investeringen die u als MKB-ondernemer doet in de scholing en ontwikkeling van uzelf en uw huidige of toekomstige werknemers. Investeren in de vaardigheden van medewerkers is ongelooflijk belangrijk, want zij zijn het menselijk kapitaal van elk bedrijf. Dat is goed voor u, uw bedrijf en voor uw werknemers. Een win-win-win situatie.

MKB!dee daagt ondernemers uit om zelf met ideeën te komen om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Er is binnen MKB!dee aparte aandacht voor de problemen waar technische MKB-ondernemers mee worstelen. Daarnaast kunnen nu ook alle mkb-ondernemers die willen investeren in menselijk kapitaal met het oog op de effecten van digitalisering en de klimaat- en energietransitie een aanvraag indienen.

Niet alleen MKB-ondernemers, maar ook andere organisaties, zoals brancheorganisaties, kunnen MKB!deeën indienen. Zij moeten daar dan wel MKB-ondernemers bij betrekken. Uit de eerste ronde van MKB!dee blijkt overigens dat brancheorganisaties een waardevolle bijdrage leveren. Het merendeel van de projecten richt zich niet alleen op het wegnemen van belemmeringen bij MKB-ondernemers, maar probeert dat voor de hele branche te doen.

Met deze regeling kan subsidie voor een project worden aangevraagd. De eerste toekenningen zijn op 19 december 2018 uitgereikt. De nieuwe ronde voor het indienen van plannen loopt van 15 april 2019 tot 27 augustus 2019 tot 17.00 uur. Meer informatie en alle voorwaarden over de regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wilt u meer weten over het netwerk van deelnemers, kijk dan op de website van MKB!dee-netwerk of neem contact op met RVO.

Aan de teksten op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.