Home

Nieuwsbrief // Noordwest // werken in de techniek

MKB-deal aangevraagd: maakindustrie Utrecht West

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft (in het kader van het nationale MKB-Actieplan) geld beschikbaar gesteld voor MKB-deals: regionale initiatieven en projecten die het brede mkb sterker maken. De provincie Utrecht heeft in samenwerking met een groot aantal partijen in de regio een MKB-deal ingediend over de maakindustrie in Utrecht-West.

Een van de belangrijkste knelpunten voor het mkb in Utrecht-West is de aansluiting tussen (technisch) onderwijs en de arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan goed geschoold technisch personeel en dit zet de groei van maakbedrijven onder druk. Digitalisering en robotisering in de maakindustrie vragen om nieuwe kennis en vaardigheden en veranderen daarmee de eisen ten aanzien van personeel. Overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen willen zich in deze deal gezamenlijk inspannen voor goed  en toegankelijk technisch onderwijs op alle niveaus.

De aanvraag richt zich op het door ontwikkelen van de volgende drie concrete initiatieven: de Technohub van het Woerdens Techniek Talent (heel brede focus, leerlingen en zij-instromers), het vakcentrum voor de maakindustrie in Nieuwegein (om-, her- en bijscholing) en de Makerspace van het Veenlandencollege in De Ronde Venen (techniek op middelbare school).

Uiterlijk 6 december wordt door EZK bekend gemaakt welke aanvragen worden toegekend. Er is in totaal €2 mln. beschikbaar en per deal is maximaal €400.000 cofinanciering van EZK beschikbaar.