Home

Nieuwsbrief // werken in de techniek // Zuidoost

‘MKB-werkplaats digitalisering’ Driven by Data

Helpt ondernemers in ’s-Hertogenbosch bij transitie naar digitale economie

De wereld verandert continu en razendsnel door alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Íedereen in de samenleving krijgt te maken met de impact ervan, zeker ook ondernemers. Digitale en technologische innovaties worden steeds belangrijker om economische groei te realiseren. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) wil ervoor zorgen dat iedere ondernemer optimaal gebruik kan maken van digitalisering. Eén van haar acties is daarom het opzetten van een aantal ‘MKB werkplaatsen digitalisering’.

Een werkplaats is een publiek-private samenwerking (PPS) waarin onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven regionaal bij elkaar worden gebracht met als doel het kleine MKB te helpen innoveren. Studenten ondersteunen ondernemers bij het oplossen van hun digitaliseringsvraagstukken.

In ‘s-Hertogenbosch zijn al goede stappen gezet: daar helpt het platform Driven by Data ondernemers structureel met groeien door de slimme inzet van data. Aan het woord is Martin Houben, directievoorzitter van Rabobank ‘s- Hertogenbosch e.o. en voorzitter van het platform Driven by Data.

Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie van start zijn gegaan met het platform Driven by Data?
“De meerwaarde van digitalisering is binnen het MKB nog relatief onbekend. Echter: door meer en beter gebruik te maken van data kan het MKB een flinke boost krijgen en kunnen ondernemers blijven groeien. Van belang hierbij is wel dat regionaal maatwerk moet worden toegepast. Om de kansen van digitalisering naar het MKB in ’s-Hertogenbosch te brengen en een goed vestigingsklimaat te kunnen bieden, is in 2018 het platform Driven by Data (DbD) van start gegaan.”

Welke partijen hebben hun krachten gebundeld binnen deze samenwerking?
“De bij het platform Driven bij Data betrokken partners zijn:

  • Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o.

  • Jheronimus Academy for Data Science (JADS)

  • Bossche Investeringsmaatschappij (BIM)

  • Gemeente ’s-Hertogenbosch

  • AVANS Hogeschool

  • Miniserie van Economische Zaken & Klimaat (EZK)

  • VNO-NCW Brabant Zeeland

  • Provincie Noord-Brabant

Alle partners hebben een maatschappelijk doel een eigen doelstelling binnen deze PPS. Uit analyse blijkt dat ‘Brede digitalisering van het MKB’ voor iedereen prioriteit is.”

Waar bent u het meest trots op? En wat zijn nog aandachtspunten?
“Vrijwel alle ondernemers kunnen geld verdienen door slimmer gebruik te maken van hun eigen data. Ik ben er trots op dat we in 1 jaar al zoveel concrete resultaten hiervan hebben kunnen laten zien. Zo’n veertigtal ondernemers zijn samen met studenten van de JADS aan de slag gegaan met het verzamelen, analyseren en visualiseren van data, om vervolgens een efficiënter bedrijfsproces in te kunnen richten of de toekomstige vraag naar een product/service te kunnen voorspellen. Deze praktijksuccessen delen we in speciale inspiratiesessies voor andere ondernemers om te laten zien dat het voor elke ondernemers de moeite waard is aan de slag te gaan met de digitalisering van je bedrijf.”


Op de foto: Ondernemers bij de Bossche Investerings Maatschappij (BIM)

Wat kunnen we verder verwachten van het platform DbD?
“Wij willen met het platform DbD een bijdrage leveren aan de toekomst van digitaliserend Nederland, met name wanner het gaat om de digitalisering in het MKB. We gaan daarom hier in Den Bosch onder meer aan de slag met de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen gezien de noodzaak studenten op te leiden voor een digitaal Nederland, het organiseren van masterclasses en workshops om beschikbare kennis en bewustzijn van kansen binnen het MKB te versterken en het ontwikkelen van een best-practice model ter inspiratie.”

Wat wilt u zeggen tegen iedereen die ook overweegt aan de slag te gaan met het opzetten van een ‘MKB werkplaats digitalisering’?
“Bezoek de website platformdrivenbydata.nl en lees over de concrete resultaten die de verschillende ondernemers al hebben behaald. Dat inspireert enorm om samen met het bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen in een te slaan en ervoor te zorgen dat we het MKB helpen groeien.”

Meer weten? 

Nieuwsgierig geworden naar meer goede voorbeelden van hoe data werkt bij ondernemers in de regio ’s-Hertogenbosch? Laat u dan inspireren op de website van het Platform Driven by Data.

Ook aan de slag met het opzetten van een ‘MKB werkplaats digitalisering’? Kijk voor meer informatie en criteria op de website van Nederland Digitaal, of neem contact op met Thomas Boekhoud (06 – 14 31 91 65 / t.boekhoud@pbt-netwerk.nl) of Marije de Jonge (06 10 68 09 23 / m.dejonge@pbt-netwerk.nl).

Op donderdag 21 maart vond de Nederland Digitaal Dag plaats, de afsluitende dag van de Digitale Top. Deze dag wees staatssecretaris Mona Keijzer het mkb óók op het belang om aan de slag te gaan met digitalisering. Een verslag is te lezen op de website van ScienceGuide.