Home

leren in de techniek // MBO // Noordwest

Mooie opbrengsten RIF Techport mbo

Binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is de projectperiode ‘RIF Techport mbo’ per 1 oktober 2018 afgelopen. De eindrapportage over dit Regionaal Investeringfonds-project (RIF) is 1 december ingeleverd bij het ministerie. Belangrijkste conlusie: er is veel bereikt. Dit laat Techport weten.

 Zo zijn er vijf nieuwe MyTec-opleidingen ontwikkeld (op dit moment studeren er ruim 160 MyTec-studenten bij ROC Nova College), is de bbl-variant gestart bij Academy Tata Steel en hebben diverse delegaties vanuit de regionale, provinciale en landelijke overheid afgelopen drie jaar een kijkje in de keuken genomen. Ook heeft Europarlementariër Jean Arthuis (met Erasmus+ in de portefeuille) de MyTec-locatie in IJmuiden bezocht.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Techport.

Over Techport
Techport is de naam van de regio binnen het Techniekpact Noordwest waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials.