Home

kiezen voor techniek // MBO // Nieuwsbrief // VMBO

Nederlands vaktalent op Skills The Finals, 20-22 maart RAI Amsterdam

Doen, beleven en ervaren staan centraal tijdens de LOB-Experience op Skills The Finals, 20-22 maart a.s. in RAI Amsterdam. Deze nationale kampioenschappen vakwedstrijden zijn uitgegroeid tot een uniek beroepenevenement: 1.000 talentvolle vmbo- en mbo’ers in 50 beroepenfinales, ruim 40 doe-activiteiten en studie-en beroepenvoorlichting, bedrijven die hun nieuwste productinnovaties aan bezoekers tonen.

Groei
Talentontwikkeling en presteren zijn elementen die bij vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands horen. De afgelopen jaren is de belangstelling voor vakwedstrijden sterk gegroeid. Directeur Jos de Goey: “Inmiddels hebben we met de mbo-sector afgesproken dat alle mbo-scholen mee gaan doen met onze vakwedstrijden. Tijdens de huidige wedstrijdcyclus zie je ook weer meer studenten dan vorig jaar. 780 opleidingen van 53 mbo-scholen hebben zich voor editie 2018-2019 ingeschreven. Dit betekende ruim 20.000 jongeren die in het begin van dit schooljaar in 60 beroepsrichtingen meededen aan voorrondes op hun school, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor! Zo’n 600 van hen staan dadelijk in de landelijke finales. En nog eens 350 vmbo’ers zullen zich komende tijd voor hun finales kwalificeren. Talentvolle vakmannen en –vrouwen waar we ongelofelijk trots op zijn!”

Beroepen ervaren
Skills The Finals biedt niet alleen plaats aan wedstrijdfinalisten. Het is een bijzonder beroepenevenement, compleet met een loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB), workshops en bedrijfspresentaties. Mensen uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven ontmoeten elkaar daar. Er wordt genetwerkt en kennis en informatie uitgewisseld. Leerlingen en studenten uit heel Nederland zien en beleven allerlei beroepen in actie en doen zelf mee aan activiteiten om zo beroepen te ervaren. Op Skills The Finals wordt dat georganiseerd in een zogenaamd LOB-Experience: ruim 40 ‘play your skills’-activiteiten van koken tot metselen en van bloemschikken en vliegtuigtechniek tot diverse 3D-simulaties.

Ook techniek is ruim vertegenwoordigd op dit event. Zowel in de wedstrijdfinales als bij LOB-activiteiten. Technische wedstrijden zijn er bijvoorbeeld in bouw, mechatronica, autotechniek en installatietechniek. En bij doe-activiteiten kunnen leerlingen uit het basisonderwijs, vmbo, havo en mbo kennismaken en dingen uitproberen met vliegtuigtechniek, cybersecurity, VR-Lassen, AR-battle (verlichting aansluiten), pneumatiek, mechatronica en autospuiten. Ook zullen diverse 3D-opstellingen voor hen klaar staan zoals Hololens (digitaal badkamer afbouwen) en de Da Vinci brug (digitaal een brug bouwen). Een bedrijf als Festo bijvoorbeeld staat er met diverse activiteiten zoals het MEC Lab station en ook Bionics4education is op het event.

Techniekdemonstraties
Daar bovenop zullen diverse bedrijven en organisaties producten, machines of materialen demonstreren. Bijvoorbeeld over warmtepompen, energieopwekking, multimedia en audiovisuele technieken. “Dit is een greep uit alle demonstraties en activiteiten die niet alleen de technieksector omvatten. Het hele beroepenspectrum komt tijdens Skills The Finals in beeld. Trots zijn we op onze samenwerkingen met opleidingsbedrijf metaal, bouwmensen en installatiewerk en ook met grote industriële partners zoals 3M, HP en Lincoln. Hoewel ik alle andere sponsoren en partners eigenlijk hiermee tekortdoe. Hen en meer bedrijven en branches bij onze wedstrijden betrekken heeft de komende tijd onze aandacht. We doen het tenslotte voor de toekomstige professionals, het vakmanschap, het beroepsonderwijs én het bedrijfsleven. Onze Nederlandse economie en vooral de techniek hebben talentvolle en goed opgeleide jongeren nodig. Dat zie je in de vakwedstrijden en doen we het liefst in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs”, aldus Jos de Goey.   

Skills The Finals is gratis toegankelijk. Meer weten of aanmelden voor een bezoek, zie www.skillsthefinals.nl

Technische ontwikkeling vakwedstrijden

Vakwedstrijden voor vmbo en mbo zijn volop in ontwikkeling. Elk jaar worden nieuwe wedstrijdopdrachten gemaakt in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. De database van WorldSkills Netherlands omvat ruim 600 praktische wedstrijdopdrachten. Deze zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en nieuwe ontwikkelingen in beroepen. “We stimuleren wedstrijdontwikkelaars om naast 21-eeuwse vaardigheden ook meer innovaties van een beroep of product mee te nemen in de opdrachten. Daarvoor zetten we ronde tafelgesprekken in tijdens de komende Skills The Finals. We praten met mensen uit de praktijk die ontwikkelingen door om mee te nemen voor de volgende wedstrijdcyclus. Zo doen we dat bijvoorbeeld met restauratieschilderen waarin 3D presentaties verwerkt zijn. Daarmee worden de wedstrijden meer toekomstgericht en -bestendig”, aldus Fred van Koot, die bij WorldSkills Netherlands betrokken is bij wedstrijdontwikkeling.

Bij technische wedstrijden merk je een hogere interesse van bedrijven. “Ze willen meer betrokken zijn bij de wedstrijden en erin investeren. Dat komt vooral door de tekorten op de arbeidsmarkt en de zoektocht van bedrijven en branches om voortijdig talent te spotten”, zegt Jos de Goey. “Zo is Festo bij de wedstrijd Mechatronica actief en hebben we onlangs met OTIB/Techniek Nederland afspraken gemaakt voor de installatie-wedstrijden. Beiden doen overigens ook tijdens Skills The Finals mee in het LOB-Experience programma met doe-activiteiten”.