Home

algemeen // ICT

Nieuwe publicatie Techniekpact: ICT

Techniekpact heeft een nieuwe publicatie: Onderwijs en arbeidsmarkt ICT in cijfers. Aanleiding voor de publicatie, waren opvallende trends bij nieuwe analyses voor de Techniekpact Monitor 2019. Voor de publicatie zijn nog meer aanvullende analyses gedaan. Een aantal highlights uit de publicatie:

  • Het aantal personen met ICT-beroepen is toegenomen. Onder vrouwen is de groei de laatste jaren sterk.

  • Het aantal openstaande ICT-vacatures stijgt. Er is vraag naar diverse typen ICT-professionals.

  • Met name in het hoger onderwijs, maar ook op het mbo, is het relatieve en absolute aantal studenten ICT enorm aan het toenemen. 

  • In het voortgezet onderwijs is die trend minder aanwezig. Hoewel keuze voor een informaticakeuzevak of -profiel in het voortgezet onderwijs licht toeneemt, bieden relatief weinig scholen deze mogelijkheid aan. Het aandeel havo/vwo-scholen dat het keuzevak informatica aanbiedt, is zelfs gedaald. Een mogelijke factor die meespeelt is het vinden van ICT-docenten.

  • Voor ICT-afgestudeerden in het hoger onderwijs zijn de arbeidsperspectieven erg gunstig. Wellicht dat dit een van de redenen is dat de doorstroom van mbo naar hbo ICT-opleidingen laatste jaren flink is gegroeid. Mogelijk door dezelfde reden is voor hbo naar wo het omgekeerde het geval, die doorstroom is relatief lager geworden. 

  • Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft naast een kwantitatieve, ook een kwalitatieve component. Er zijn ruim vijftig samenwerkingsverbanden onderwijs-bedrijfsleven om ICT-onderwijs te innoveren.

Dit is de link naar de publicatie en hier is de bijlage te downloaden.