17 februari 2022

Aantal openstaande vacatures naar beroepsklasse

Arbeidsvraag februari 2022

Hoe staat het ervoor met de vraag naar technici? Hoeveel ondernemers ervaren belemmeringen in het leveren van producten/diensten door personeelstekort?
In dit overzicht de laatste stand van zaken als het gaat om de openstaande vacatures per beroepsklasse.

Als je alle openstaande vacatures bekijkt, dan steekt het aantal voor technische beroepen er bovenuit. Het gaat om een historisch cijfer van 105.100 openstaande vacatures in kwartaal 3 van 2021 [1]. Ook in andere beroepsklassen zijn er duizenden tot tienduizenden openstaande vacatures. Er zijn 24.300 openstaande vacatures voor ICT-beroepen.

Visual 1

[1]Bron: UWV, dashboard vacaturemarkt (2022). Via https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/vacaturemarkt

Bijlages en downloads

Arbeidsmarktvraag - TP publicatie, februari 2022
Download