2 mei 2022

‘Als je te laat plant wordt het vaak een enorm gedoe’

Janke Westerhuis is programmamanager bij ROC Mondriaan. In die rol is ze al vele jaren betrokken bij het interesseren van leerlingen voor techniek en techniekonderwijs. ‘Uiteindelijk leren ze daar heel veel en dan zie je dat uiteindelijk ook meer meisjes in de metaal terecht komen omdat ze merken, "Oh…dat is eigenlijk hartstikke leuk dat lassen!"’

Janke Westerhuis heeft inmiddels al bijna tien jaar ervaring met het onderwerp. ‘In 2013 is het heel eenvoudig begonnen met een initiatief dat Techniekagenda Haaglanden heette waarbij ontbijtsessies werden georganiseerd met de directies van de “harde” techniekscholen en de vmbo’s. Iemand opperde dat het mooi zou zijn als leerlingen al eerder kennismaken met het mbo, zodat ze een beter beeld krijgen. Dat zijn we gaan uitwerken en sindsdien is het initiatief alleen maar gegroeid.’

Keuzemenukaart
‘We ontwikkelden destijds een eerste programma met het bedrijfsleven dat zorgcontainer heette. Dat was een containerwoning met zorgvoorzieningen die je in je tuin kunt zetten en waarin je bijvoorbeeld je hulpbehoevende ouders zou kunnen laten wonen. Uiteindelijk hebben we de afgelopen jaren een keuzemenukaart samengesteld met negen projecten waaruit scholen een keuze kunnen maken. Die projecten zijn gekoppeld aan overkoepelende thema’s zoals duurzaamheid, recycling of digitale geletterdheid. Zo ontstaan verrassende links waarbij een droneproject aan metaalbewerking wordt gekoppeld. Leerlingen moeten een obstakelbaan van metaal maken maar ook stoplichten programmeren. Uiteindelijk leren ze daar heel veel en dan zie je dat uiteindelijk ook meer meisjes in de metaal terecht komen omdat ze merken: “Oh…dat is eigenlijk hartstikke leuk dat lassen!”.’

Netwerk
‘Wat we hebben gemerkt is dat de manier waarop je het insteekt heel belangrijk is. We starten nooit in die harde technieklokalen maar ontvangen ze in het Techniek Innovatie Huis. Dan laten we ze eerst iets ontwerpen, daarna maken ze een prototype en pas dan komt het echte werk. Dus je gaat veel meer vanuit het concept werken dan vanuit de theorie en de praktijk.’ Ook voor ROC Mondriaan is het helder dat hun aanpak succes heeft. ‘Je ziet het allereerst in de instroomcijfers, die nemen toe. Uiteindelijk kwamen er 1000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennismaken met het mbo. Een andere opbrengst is dat docenten en decanen binnen het vo veelal meekomen zodat er ook onder de docenten een netwerk ontstaat. Dat is voor de leerlingen heel prettig want die kunnen dan voor vragen ook weer bij die docent of decaan terecht.’

Doorstroming
Goede samenwerking en afstemming tussen po-vo en mbo is voor Janke Westerhuis het allerbelangrijkst, om te kijken hoe vakken aansluiten op de latere studiekeuze: wat is relevant voor de doorstroming? Afstemming zit voor haar zeker ook in praktische zaken. Toets of de informatie die je hebt nog klopt. Stel elkaar vragen: bieden jullie deze vakken nog? Aan welke vakken hebben leerlingen behoefte? En tot slot nog een heel belangrijke praktische tip: Begin op tijd! Maak van tevoren afspraken wanneer je dit gaat doen en hou rekening met schoolroosters. Als je te laat plant wordt het vaak een enorm gedoe want dan zitten agenda’s vol.’

Samenwerking po-mbo

We hebben meer technici nodig. Om meer jongeren te inspireren is het van belang dat ze al op jonge leeftijd in aanraking komen met wetenschap en technologie. Ondanks een rijk aanbod aan initiatieven om dit in het curriculum vorm te geven, vindt het primair onderwijs het lastig hier zelf uitvoering aan te geven. Er zijn echter tal van voorbeelden hoe het mbo hier een bijdrage aan kan leveren. We delen drie van deze voorbeelden. Dit interview maakt deel uit van deze reeks. De andere twee voorbeelden zijn College Westpoort en het Summa College.
Wil jij ook aan de slag? Kijk dan op Sterk Techniekonderwijs bij welke samenwerkingen je kunt aansluiten. Of neem contact op met JetNet&TechNet. Zij kunnen je advies geven over hoe je wetenschap en techniek/technologie kunt vormgeven op je school of in je les.