25 januari 2021

A+O biedt subsidies ter stimulering van Technohubs

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers worden geschoold in de laatste technologische innovaties? Dat kan door in je regio een technohub op te zetten: een leer- en innovatieplek waar bedrijven en onderwijsinstellingen op een nieuwe manier kennis uitwisselen en innovaties delen.  

“In de huidige cao hebben sociale partners afgesproken om een aanjaagsubsidie voor technohubs beschikbaar te stellen”, zegt FNV-bestuurder Duurzame Inzetbaarheid Stijn de Geus. “De technohubs zijn fysieke locaties in de regio waar onderwijsinstellingen en metalektrobedrijven nauw samenwerken om technologische innovaties te delen. Maar het is ook een plek waar vernieuwende onderwijsvormen worden gecreëerd om te zorgen dat werkenden zich kunnen bijscholen in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Gekwalificeerde medewerkers zijn voor onze branche immers van het allergrootste belang. En ook voor medewerkers zelf is het wezenlijk dat ze wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt blijven. Vandaar dit initiatief.”

Om de technohubs te stimuleren, biedt A+O twee subsidieregelingen.
Lees het hele artikel op de website van A+O