6 april 2023

Fix onze onze energie: studeer energie & techniek

"Fix onze energie: studeer energie & techniek!". Met deze slogan startte de sector Energie Netwerkbedrijven de nieuwe campagne Power up the Planet, de opvolger van Watt?, om jongeren vaker te laten kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek. Met de nieuwe campagne worden niet alleen meer de beïnvloeders van studiekeuzes aangesproken. Maar júist ook op de jongeren zelf. De focus lag altijd op vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Komend schooljaar breiden ze hun aanbod uit voor mbo-studenten. 

De energiesector heeft een uitdaging: de energietransitie. Om ook in de toekomst over voldoende vakbekwame medewerkers te beschikken, is het belangrijk dat jongeren nu kiezen voor een studie in de (energie)techniek zodat er blijvend invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. 

Focus op de jongeren
De bedrijven Alliander, Stedin, Enexis, TenneT, Joulz, Rendo, Cogas, Juva, Volker Energy Solutions, DNWG en de vakbonden FNV en CNV, samenwerkend binnen het Opleidings & Ontwikkelingsfonds Netwerkbedrijven, gaven een impuls aan de campagne voor jongeren. De oude campagne "Watt?", die 14 jaar heeft gelopen, was alleen gericht op beïnvloeders van studiekeuzes, richt de nieuwe campagne; Power up the Planet, zich zowel op jongeren zelf als op de beïnvloeders van hun studiekeuzes. Tevens is de hele campagne in een modern jasje gegoten en prominent aanwezig op social media.

De campagne met de website als landingsplek is inmiddels uitgebouwd tot een informatief platform waarbij aangehaakt wordt op de actualiteit die voor jongeren in hun studiekeuze relevant zijn. Naast inrichten van de website, de vele online uitingen via onder andere Tik Tok, Snapchat, Instagram en voor de ouders via Facebook zijn er ook lespakketten ontwikkeld voor vmbo, havo en vwo. Voor komend schooljaar wordt dit ook uitgebreid naar het MBO.

Als sector sluiten ze met de Power up the Planet aan bij relevante events voor jongeren. Zoals bijvoorbeeld de onlangs gehouden Girls' Day en in juni waren ze ook weer aanwezig bij de ERA-cup: een wedstrijd voor scholieren om de beste elektrische race-car te ontwikkelen.

Mooie bereik en leuke samenwerking
Inmiddels zijn een kleine 500 aanvragen voor lespakketten gedaan en daarmee zijn circa 400 middelbare scholen en ruim 20.000 jongeren bereikt. De Haagse Johan de Witt Scholengroep organiseerde zelfs een wedstrijd voor de leerlingen, wie de beste Windwokkel maakte, onderdeel van het Power up the Planet pakket. Hier werkten zij samen met Stedin, hun professionals jureerden de wedstrijd! 

Blik vooruit
Voor dit jaar richten de initiatiefnemers van de campagne zich op zo’n 10 miljoen impressies (online media) en circa 50.000 bezoekers op de website. Ze richten zich daarbij heel specifiek op de jongeren en hun  ouders en op basis van inhoud nudgen ze hen richting een technische opleiding.

Meer informatie
Wil je meer weten over de opzet en aanpak van deze campagne? Neem dan contact op met Marinika Knoef, Programmamanager Arbeidsmarkt, via mknoef@oof.nl. Of kijk op de website van Power up the Planet om meer te zien van de campagne.