27 januari 2022

'Het lijkt mooier dan dat het is'

In een artikel dat vandaag verscheen in het AD wordt gerept over de inhaalslag die meisjes maken op de exacte vakken. ‘Inderdaad, er was een aantal jaren een groeiende groep meiden die kozen voor een natuurpofiel. Echter die periode ligt al weer enkele jaren achter ons’, zegt Beatrice Boots, directeur van Platform Talent voor Technologie. ‘Vanaf 2018 zien we juist weer een afname. Eén die binnenkort terug te zien zal zijn in het aandeel gediplomeerde bètameiden’.

‘Enige nuance is van de cijfers is dan ook nodig’, aldus Boots. ‘Ik wil voorkomen dat er gedacht wordt “och, we zijn er bijna, we hoeven niets meer te doen”. In het artikel (AD, 27.1.22, Meisjes maken inhaalslag op exacte vakken) worden alleen de eindexamencijfers geanalyseerd. Daar wil ik dan ook graag de inzichten over profielkeuzecijfers in het 4e leerjaar van havo en vwo aan toevoegen. Gedurende een lange periode, van 2003 tot 2016, is het aandeel meisjes dat in 4 havo of 4 vwo kiest voor een natuurprofiel toegenomen. Een mooie ontwikkeling. Vanaf schooljaar 2016/17 is het percentage echter gestabiliseerd en vanaf 2018/19 begint de keuze van meisjes voor natuurprofielen licht te dalen. Deze lichte daling voorspelt juist een afname van het aandeel meiden dat de komende jaren examen zal doen in de exacte vakken'.

 

 Keuze natuurprofielen vrouwen; 4e klas

Factsheet

Hoe vaak kiezen mannen en vrouwen voor technische vakkenpakketten en opleidingen? Hoe staat het ervoor op de arbeidsmarkt? Welke trends zijn er? Hoeveel mannen en vrouwen werken in technische beroepen & sectoren? In welke beroepen zijn vrouwen sterk oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd? Al deze informatie is samengebracht in een overzichtelijke factsheet

Alles weten over meiden & vrouwen in de techniek? Kijk hier