7 februari 2022

Installatiebedrijf steunt mbo-onderwijsinstelling met 300.000 euro

Personeelstekort in de technische branche vraagt om nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. In de gemeente Amsterdam investeert Remeha, producent van o.a. cv-ketels en warmtepompen, komende 4 jaar € 300.000 in het elektro- en installatieonderwijs van het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland (ROCvA/F). Zo kan het onderwijs beter worden ingericht op de toekomst.

Door de snelheid waarmee nieuwe technologieën zich aandienen, worstelt het onderwijs soms met bijblijven. Dankzij de steun gaat hier verandering in komen.

“Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name op het gebied van techniek. We zijn daarom ontzettend blij bij te dragen aan de opleiding van de installateurs van de toekomst. Zij zijn hard nodig om de energietransitie te realiseren”, aldus Mariëtte Doornekamp van Stichting Aandelen Remeha.

Martin de Haan, programmadirecteur Vakschool Technische Installaties Amsterdam: “Het is geweldig dat we hiermee de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt écht kunnen verbeteren.”

Lees het hele bericht op de website van de gemeente Amsterdam.

Publiek-privaat samenwerken

VTi (Vakschool Technische Installaties) Amsterdam is een samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. Samen werken zij aan een goede opleiding voor de technische professional van de toekomst.

VTi maakt onderdeel uit van het Katapultnetwerk. Katapult ziet samenwerking tussen onderwijs en bedrijven via pps als dé oplossing om te werken aan het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk van morgen. Meer informatie: https://www.wijzijnkatapult.nl/.