13 december 2021

Instroom techniek en framing: terugblik webinar STO-Live

Om instroom in de techniek te verhogen is het onder meer belangrijk om goed te letten op framing. En dat is precies wat centraal stond tijdens het webinar van Sterk Techniekonderwijs (STO-Live) dat plaatsvond op 1 december 2021. In een notendop: formuleer positief, wees concreet, luister goed naar de ander, pas op voor valkuilen en hou vol.

Dit zijn kort samengevat de framing-vuistregels die Jolijn Mes tijdens (onderzoeker bij Taalstrategie) STO-Live meegaf aan de deelnemers. Onderzoeksresultaten die zij presenteerde, samen met collega-onderzoeker Michèl van der Feen, lieten zien dat het vrij veel uitmaakt welke woorden en invalshoeken je gebruikt bij het enthousiasmeren van jongeren voor techniek. En om dit te versterken blijkt het van belang om naast het meegeven van (succes)ervaringen, hen ook dingen echt te laten dóen.

Eén van de voorzichtige conclusies die getrokken kan worden is dat een te algemeen verhaal weinig verbeeldingskracht bij de leerlingen oproept, terwijl een te specifiek voorbeeld ervoor zorgt dat ze niet meegaan in de redenering. Het lijkt daarom aan te raden meerdere verschillende, aansprekende voorbeelden te geven, in plaats van één of geen.

De uitkomsten van het onderzoek worden momenteel opgemaakt in een handzame gids die tot en met 15 december 2021 via dit bestelformulier te bestellen is.

Ouders en techniek

Voor ouders is het eveneens niet altijd makkelijk om in het bestaande woud van informatie over techniek hun weg te vinden. Daarom vertelden Johan Dekker en Erik de Mind tijdens het webinar hoe zij in de regio Noord-Kennemerland voorlichting aan ouders vormgeven. Lees verder op de website van Sterk Techniekonderwijs (hier is ook het gehele webinar terug te kijken).

Bijlages en downloads

Handout STO Live - Taalstrategie
Download
Rapportage focusgroepen - Taalstrategie
Download