17 februari 2022

Regionale spanning technische en ICT-beroepen

Hoe staat het ervoor met de vraag naar technici? En hoeveel ondernemers ervaren belemmeringen in het leveren van producten/diensten door personeelstekort? Dit overzicht laat zien dat de krapte in techniek en ICT zeker geen lokale zaak is. Het speelt door heel Nederland. [1]

 

 

[1] Bron: UWV (2022). Maatwerk van UWV aan Techniekpact. Brondata ook te vinden op: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/spanningsindicator

Bijlages en downloads

Arbeidsmarktvraag - TP publicatie februari 2022
Download