9 juni 2022

Registratie geopend voor webinars Nationaal Groeifonds 20 en 30 juni

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Binnenkort start de derde ronde voor het Nationaal Groeifonds. Heb je een projectvoorstel dat hierbij past? Meld je dan aan voor het webinar op 20 en/of 30 juni van 11.30 tot 13.00 uur en ontdek of het fonds voor jou interessant is.

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Op deze twee terreinen is de meeste kans aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. Op 20 juni gaat het webinar over het indienen van een voorstel op het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en op 30 juni op het terrein Kennisontwikkeling.

Voor wie
De webinars zijn bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen die begin volgend jaar voor de derde ronde een voorstel willen indienen bij het Nationaal Groeifonds.
(Let op: het rechtstreeks voorstellen indienen via de subsidieregeling is nog wel afhankelijk van instemming door de Eerste Kamer met het wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds).

Registratie is open
Heb je een voorstel dat past bij het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie? Meld je aan voor het webinar op 20 juni
Heb je een voorstel dat past bij het terrein Kennisontwikkeling? Meld je aan voor 30 juni.

Hoe ziet het programma eruit? 
Het programma bestaat uit een talkshow onder leiding van dagvoorzitter Tom Jessen. 
Aan tafel zijn afwisselend te gast: Erwin Nijsse (namens Adviescommissie Nationaal Groeifonds), Maarten Spreij (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland), Bernard Mulder van REGMED en een vertegenwoordiger van het NGF-project LLO Katalysator. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is Nationaal Groeifonds?
  • Hoe kun je een voorstel indienen?
  • Wat is er nodig om een voorstel in te dienen?
  • Tips en tricks voor een kansrijke aanvraag. Hierbij is geput uit de leerervaringen van vorige rondes en ervaringen van indieners.
  • Tijdens beide webinars is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen via de chat.

Digitale netwerkmogelijkheid 
De organisatie vindt het het belangrijk om je de gelegenheid te geven om te netwerken. Samenwerking met andere partijen is essentieel voor een succesvol Nationaal Groeifonds-voorstel. Daarom bieden ze je de mogelijkheid om na registratie via het netwerkplatform contact te leggen met voor jou interessante deelnemers.