Foto: Liesbeth Dingemans (via VHTO)

2 februari 2021

RISE - Female Hub Amsterdam

AMSTERDAM INVESTEERT IN PROGRAMMA VOOR VROUWELIJKE ONDERNEMERS IN DE TECH SECTOR.

Met een investering van 750.000 Euro in het project RISE - Female Hub Amsterdam wil de gemeente Amsterdam haar steun aan vrouwelijke ondernemers
en vrouwen in de tech sector versterken en de toe-
gang tot relevante netwerken en expertise voor ambitieuze vrouwen in de regio Amsterdam verbeteren.

Het is nu meer dan ooit de tijd om vrouwen te steunen. Het huidige klimaat voor vrouwelijk ondernemerschap en vrouwen in de technologiesector is verre van optimaal. Vrouwelijke ondernemers zijn erg ondervertegenwoordigd in het Amsterdamse en Nederlandse startup en scaleup ecosysteem: slechts 11,6% van alle startups en scaleups in Nederland is opgericht door een vrouw.

VHTO is één van de deelnemende organisaties in het RISE project om bij te dragen aan een nieuwe generatie vrouwelijke ondernemers. Onder andere met hun meetups in tech, waarmee zij meisjes op de middelbare school stimuleren voor een carrière in tech of tech-ondernemerschap. De meisjes gaan in gesprek met jonge vrouwelijke tech-ondernemers en werken in een groepsopdracht aan een maatschappelijk vraagstuk.