Foto: Unsplash

23 april 2021

Smart Industry programma leidt tot regionale kennis- en testcentra met honderden bedrijven

Stimuleren van digitalisering binnen de (maak)industrie leidt tot economische groei. Door samenwerking van het bedrijfsleven en overheden vanuit het Programma Smart Industry is in vijf jaar tijd een nationaal netwerk van 50 kennis- en testcentra opgezet waar ruim 680 bedrijven aan deelnemen. Daarmee is een goede impuls gegeven aan de toepassing van digitale technologie in het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie. Dat blijkt uit de evaluatie van het programma dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op 22 april naar de Tweede Kamer stuurde.

Het kabinet wil met de eind afgelopen jaar gepresenteerde Visie op de toekomst van de industrie in Nederland samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen inzetten op groei van de Nederlandse (maak)industrie. Nederland heeft van oudsher een sterke positie. Extra publiek en privaat investeren in innovatie en kennis is echter nú nodig om sterk uit de crisis te komen en de internationale concurrentiepositie te behouden. De belangrijkste aanbeveling uit de evaluatie is dan ook om de maakindustrie te blijven stimuleren om te kunnen digitaliseren.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het kabinet geeft zelf het goede voorbeeld door via het Nationaal Groeifonds meer dan een miljard euro publiek geld in technologieën als AI en quantum extra te investeren. Het toepassen van deze en andere digitale technologieën leidt tot hogere arbeidsproductiviteit en toekomstige economische groei. Juist op deze toepassingen richt het programma Smart Industry zich. De evaluatie toont de effectiviteit van dit programma aan. Het rapport biedt daarnaast nuttige aanbevelingen voor opschaling, zoals nationale coördinatie om regionale kennis te verbinden. Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet en de samenwerkende partners de Smart Industry strategie van de toekomst samen invulling geven.”

Nieuw kabinet moet volop inzetten op Smart Industry

Door: Redactie Smart Industry

Fieldlabs zijn succesvol, dus nu doorpakken. Het is aan het volgend kabinet om het programma Smart Industry volop te steunen, zowel financieel als in beleid. De afgelopen periode is er voorgesorteerd op nationaal en Europees beleid, nu moet de uitvoering van het programma voortvarend ter hand genomen worden, vooral in het van belang van het MKB. Die groep bedrijven vindt het nog lastig om vergaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en de organisatie te implementeren. Die oproep aan het volgend kabinet doet programmabureau Smart Industry naar aanleiding van een zojuist gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau Dialogic. Het bureau werkt aan innovatievraagstukken in het publieke domein en deed de afgelopen maanden onderzoek naar de stand van zaken rondom Smart Industry. Het hele bericht lees je hier.

Nieuwe producten, diensten en bedrijvigheid 
Uniek aan de Nederlandse Smart Industry aanpak is de regionale kennisinfrastructuur. Sinds de start is door de betrokken partijen 370 miljoen euro geïnvesteerd in een netwerk bestaande uit 45 Fieldlabs en 5 Smart Industry Hubs. Ruim 680 bedrijven nemen inmiddels deel aan deze zogeheten praktijkomgevingen. Doordat medewerkers relevante technologieën hebben leren toepassen, zijn nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Uit de fieldlabs zijn 32 nieuwe bedrijven ontstaan. Vanuit Fieldlab Technologies Added, waar startups en mkb bedrijven worden ondersteund bij het produceren en testen van een eerste series producten, zijn inmiddels zes bedrijven begonnen met productie. Waaronder Sustainder uit Emmen, dat werkt aan slimme straatverlichting.

Uit de praktijk

De inmiddels 42 Smart Industry Fieldlabs in Nederland ontwikkelen met elkaar dagelijks nieuwe toegepaste innovatieve en technologische kennis. Kennis die hard nodig is voor het realiseren van de Smart Industry revolutie in Nederland, maar ook daarbuiten. De (veelal koploper) bedrijven die participeren, hebben zich verenigd in een fieldlab en het initiatief genomen om deze kennis te ontwikkelen en vervolgens te delen. Een belangrijke opdracht, aangezien er zo meer uniformiteit kan ontstaan in de huidige functies, functiebenamingen en opleidingen. Uniformiteit die van groot belang is voor de rekening en doorgroei van de Smart Industry. Daarom is de publicatie ‘Handboek voor een Leven Lang Leren’ ontwikkeld: een praktische handleiding voor het ontwikkelen van skills-programma’s voor fieldlabs. Download het handboek hier.

Benieuwd naar meer inspirerende Smart Industry projecten vanuit de (mkb-)praktijk? Je vindt het hier.

Programma Smart Industry
Sinds 2015 werken in het Programma Smart Industry, publiek-private partijen samen om bedrijven uit de maakindustrie te stimuleren met slimme technologie te gaan werken, dan wel verder te ontwikkelen. Het ministerie van EZK werkt hierbij samen met brancheorganisatie FME, de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Metaalunie en TNO.

De kamerbrief d.d. 22 april 2021 is hier te downloaden.

Smart Industry Jaarevent

Meer weten over Smart Industry? Schrijf je dan kosteloos in voor het Smart Industry Jaarevent. Dit jaar wordt het event online gehouden tijdens de Dutch Technology Week van 31 mei t/m 4 juni. Iedere dag organiseert één van de regio’s een sessie over een onderwerp dat alle ondernemers in Nederland aanspreekt. Dagvoorzitter Mark Beumer interviewt ondernemers die hun ervaringen en adviezen delen. Ook vertellen ze aan de hand van enkele video’s over hun implementaties. Wees er snel bij en schrijf je nu in!