21 april 2023 (laatste update: 26 mei 2023)

Technologie komt tot leven met FIRST® LEGO® League

Met de FIRST ® LEGO® League beleven kinderen van 4 t/m 15 jaar techniek en technologie. Afgelopen schooljaar gingen zo’n 12.500 leerlingen aan de slag met het onderwijsprogramma, waarin zij LEGO-stenen op een creatieve en technische manier hebben gebruikt. Op zaterdag 18 maart verzamelden de 42 beste teams zich in Delft voor de landelijke finale.

Het thema van de competitie was SUPERPOWERED. Kinderen werden uitgedaagd om te denken als ingenieurs en technici. De afgelopen maanden zijn ze aan de slag gegaan met het ontwerpen en programmeren van hun robot. Daarnaast deden ze onderzoek naar een maatschappelijk probleem binnen het thema en presenteerden hun oplossing.

Nieuw seizoen!
Het thema van het nieuwe seizoen is bekend: MASTERPIECE. Deelnemers worden dan uitgedaagd hun fantasie te gebruiken om de kunstwereld opnieuw te bekijken. De teams bedenken nieuwe manieren om kunst te creëren en verspreiden over de hele wereld. 

Context toevoegen aan leren
Door de deelnemers van de FIRST LEGO League op een speelse manier in aanraking te laten komen met techniek en technologie, worden ze geënthousiasmeerd voor een profielkeuze of vervolgopleiding in deze richting. Aan de hand van een maatschappelijk thema wordt context toegevoegd aan het onderwijsprogramma. Zo krijgen kinderen een inspirerend en realistisch beeld van de rol van technologie in de maatschappij, de beroepsperspectieven, doen zij 21e-eeuwse, vak- en onderzoeksvaardigheden op en worden zij uitgedaagd om hun eigen talenten in bèta, techniek en technologie te ontdekken. Pieter Moerman, directeur van uitvoerend partner Platform Talent voor Technologie, vertelt hoe belangrijk dat is: 'Voor vrijwel alle beroepen worden techniek en digitalisering steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan slimme zorginnovaties of kunstmatige intelligentie in het bankwezen. FIRST LEGO League laat kinderen hiermee in teamverband kennismaken en helpt scholen bij de toenemende urgentie om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met techniek, technologie en ict.'

We bereiken het samen
Om nog meer leerlingen in aanraking te laten komen met de praktijk in techniek en technologie is het van belang dat bedrijven een rol gaan spelen binnen het onderwijsprogramma. Zij tonen de maatschappelijke relevantie en de praktische toepassing van de lesstof. Het bedrijfsleven kan FIRST LEGO League zowel financieel steunen alsook in het aanbieden van een beleving tijdens de (regio)finale middels een stand of workshop, alsook als rolmodel door sparringpartner te zijn voor scholen, deel te nemen in de jury of een van de prijzen uit te reiken. Ben je geïnteresseerd of wil je hier samen over nadenken? Neem vrijblijvend contact op via fll@jet-net.nl.