26 september 2022

‘We hopen dat het mensen stimuleert de switch te maken'

Subsidie voor omscholing naar ICT/techniek

Werkgevers die (nieuwe) medewerkers willen omscholen naar een ICT/ technisch beroep worden daarbij financieel geholpen. Vandaag is daarvoor een subsidieregeling geopend. Belangrijk in het kader van de maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat-en energietransitie en de digitalisering. Jenny Jansen, procescoördinator bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): ‘Het tekort in de sector is heel groot. We hopen met deze regeling mensen net het zetje te geven om de stap naar een ander beroep te gaan maken.’

Stimulans
'Er is een groot te kort aan mensen in de technische en ict-beroepen. De omscholingsregeling betekent dat er geld beschikbaar is voor Nederlandse werkgevers die vacatures hebben op het gebied van ICT of techniek’,  aldus Jenny Jansen, procescoördinator bij RVO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Werkgevers kunnen dit geld inzetten om mensen over de drempel te trekken en om te scholen om zo de volgende stap in hun loopbaan te kunnen zetten. Het gaat om zowel nieuwe als reeds bekende werknemers',  zegt Jansen. 'We hopen dat deze regeling stimuleert dat er als het ware een golf komt van mensen die de techniek/ICT in gaan. Hetzij nieuwe mensen die hiervoor kiezen hetzij mensen die binnen het bedrijf waar zij werken de switch maken naar de technische/ICT. In het kort gezegd komt het er op neer dat het ministerie geld beschikbaar stelt voor een bepaald doel. Wij werken dit als RVO verder uit. Dit doen we natuurlijk in goed overleg met de opdrachtgever. De centrale vraag daarbij is hoe kunnen wij het beschikbare geld zo goed mogelijk inzetten. Wat zijn de criteria? Wat kan wel, wat kan niet? Hoe verloopt de aanvraagprocedure, hoe de toetsing en uitbetaling etc. Dit bepaalt voor een groot gedeelte namelijk de effectiviteit van een regeling.'

Kleinere overstap
Het verschil met de vorige omscholingsregeling is dat de overstap die daarvoor gemaakt moet worden kleiner mag zijn. Jansen: 'Nu mag je ook binnen een bepaald beroepssegment in de techniek en ict een overstap maken zolang het oude en nieuwe beroep maar niet als kansrijk op de lijst staan in dezelfde beroepsgroep. Als voorbeeld: een glaszetter en een steigerbouwer zitten allebei in het beroepssegment techniek bouw. De glaszetter zit binnen de beroepsgroep bouw, arbeiders, bouw bouwers en de steigerbouwer zit in de beroepsgroep bouw arbeiders ruwbouw. Zij vallen beiden dus wel in hetzelfde segment, maar niet in dezelfde beroepsgroep. Deze aanpassing is gedaan omdat er op deze manier ook meer kansen komen om mensen te behouden voor de sector. Wel goed om nog even te benoemen,' zegt Jansen, ‘dat het echt om omscholing gaat dus dat je vaardigheden en aanleert en kennis opdoet om een nieuw beroep te kunnen uitoefenen.’

Machtigen
Werkgevers hoeven de aanvraag, maximaal 6 per KvK-nummer, niet zelf te doen. Ze kunnen hiervoor iemand machtigen. Brancheorganisaties kunnen hier wellicht een goede helpende hand bieden, denkt Jansen. Zeker omdat het kort dag is. De looptijd van deze regeling is vrij kort, aanvragen moeten voor 1 december worden gedaan. Wel kunnen met terugwerkende kracht trajecten die vanaf 1 juli zijn gestart worden ingediend.

 

Foto Jenny Jansen

Jenny Jansen