John van der Vegt - © TP

24 maart 2022

‘We moeten mensen niet opzadelen met allerlei aparte loketten’

Twente is een van de goede voorbeelden van succesvolle regionale samenwerking. De 14 gemeenten in Twente werken met het ROC van Twente, de Saxion Hogeschool en de Universiteit van Twente samen met regionale ondernemers in de Twente Board. John van der Vegt is als collegevoorzitter van het ROC van Twente een spil in deze regionale samenwerking. Hij vertelt over het succes van de Twentse aanpak en deelt wat gemeenten binnen en buiten de regio kunnen betekenen in antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Geld is een middel en geen doel op zich, maar voldoende budget is wel een randvoorwaarde voor resultaat. Dat hebben ze ook beseft in Twente. Doordat de Twentse gemeenten bijna €9 per inwoner ter beschikking stellen aan de Twente Board, komen in Twente gezamenlijke projecten relatief makkelijk van de grond. Samen met het bedrag dat Twente uit de Regiodeal van het Rijk kreeg, ontstaat een forse pot om de regionale samenwerking aan te jagen en doelstellingen te realiseren.

Twente Board

Dit budget is belangrijk voor John van der Vegt. Hij hoopt en verwacht dan ook dat het bedrag gehandhaafd blijft in de plannen van de nieuwe gemeenteraden en colleges. ‘De samenwerking in onze regio is van oudsher goed. Al ongeveer tien jaar stellen de 14 gemeenten een bedrag per inwoner beschikbaar. Dat gaat naar Twente Board, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat langs vier actielijnen, de regionale triplehelix-samenwerking in de regio stimuleert. Techniek is voor Twente een heel belangrijke sector en bedrijven hier hebben een grote behoefte aan: “hoofden om het te bedenken en handen om het te maken”.
'Een van de vruchten van die samenwerking is Kampus, dat 1 september opengaat. ‘Dit is een experience center in Rijssen-Holten waar nieuwe technieken te zien zijn zoals VR, smart building en innovaties binnen de installatietechniek. Kampus is sowieso een resultaat van samenwerking. Naast gemeenten en het Rijk hebben ook ondernemers er financieel aan bijgedragen.’

Bundeling van krachten

John van der Vegt is trots op de samenwerking in de regio, hij somt legio succesvoorbeelden op. ‘In het begin van de coronatijd zijn in onze regio bijvoorbeeld beademingsapparaten ontwikkeld en gemaakt. Met het bedrijfsleven hebben we onze techniekopleidingen vernieuwd en via Sterk Techniekonderwijs betrekken we het voortgezet onderwijs. Als ROC leveren we ook gespecialiseerd volwassenenonderwijs. Zo bieden we alle modules voor de opleidingen van hoogspanningsmonteurs aan voor Tennet en werken we nauw samen met Albert Heijn en VDL.  Binnen de bbl-opleiding hebben we samen met bedrijven een halve dag in de week vrijgemaakt voor het onderwerp vitaliteit. Daarvoor werken we samen met bijvoorbeeld de voedingsdeskundige van voetbalclub Heracles. We kunnen regionaal wel nog meer investeren in techniek in het primair onderwijs. Niet per se in de vorm van een vak op school, maar wel in een doorlopende leerlijn techniek met goede aansluiting, en zichtbaarheid. De Kampus zal hierin ook een rol moeten vervullen. Basisscholen kunnen daar komen kijken zodat leerlingen de spannende en leuke kanten van techniek zelf ervaren. Door op één plek te investeren, bundel je de krachten. Dan doe je het op een plek goed en niet op dertig plekken slecht of half.’

Verder kijken dan opleiding

Terug naar de rol van gemeenten. Wat verwacht Van der Vegt van gemeenten? ‘Het bedrag dat gemeenten in onze regio beschikbaar stellen aan Twente Board is heel mooi, ik denk dat gemeenten vooral de taak hebben om publiek-private samenwerking aan te jagen en (financieel) te ondersteunen. Daarnaast moeten ze hun inwoners kennen. De arbeidsmarkt is extreem krap, terwijl er nog steeds mensen niet aan het werk zijn, die wel willen werken. Gemeenten weten soms te weinig over die mensen. Dan is alleen de (voor)opleiding van iemand bekend maar weet de gemeente niets over de skills, ambities en interesses van zo iemand. Je moet denk ik handmatig de kaartenbakken door zodat je een beter beeld hebt van de vaardigheden en wensen van die groep. Dan zijn ze veel beter te begeleiden richting werk of opleiding. We hebben in Twente het voordeel dat we een goed functionerend regionaal leerwerkloket hebben, dat opleidingsvouchers van het Twents Fonds voor Vakmanschap uitreikt, eind dit jaar zijn er al vierduizend vouchers uitgedeeld. Daardoor leren we wel veel mensen (beter) kennen en ontstaan er ook verrassende matches. Zo hebben we al een aantal oudere dames opgeleid tot vrachtwagenchauffeur. Dat zijn gemotiveerde arbeidskrachten die je niet vindt als je alleen in de bakken zoekt op opleiding(sniveau). Ik geef gemeenten dan ook graag het volgende mee: focus op de burger en niet op de regeling en sluit zoveel mogelijk aan bij initiatieven die er al zijn. We moeten mensen niet opzadelen met allerlei aparte loketten.’

Meet & Greet tussen studenten en politiek

Studenten van ROC van Twente hadden op 7 maart 2022 een online Meet & Greet met een flink aantal regionale lijsttrekkers. Voor Van der Vegt is dit project, #MBOSTEM, een groot succes. ‘Het leuke is dat drie studenten Social Work het initiatief hiervoor namen. We vinden dat mbo’ers meer betrokken kunnen worden bij politiek. Daarom hebben we de 14 Twentse gemeenten benaderd om te vragen wat partijen en hun lijsttrekkers voor het mbo doen en wat ze ermee hebben. De response was groot en de Meet & Greet ging zelfs viral onder de hashtag #MBOSTEM. We hopen dat het studenten heeft gemotiveerd om de gang naar de stembus te maken.’