Bron: Unsplash

8 februari 2023

WerkgeversServicepunten zetten in op klimaatbanen met zij-instroomtrajecten

De techniek (bouw en techniek breed) is een sector waar de krapte groot is. Het is bovendien van groot maatschappelijk belang dat daar aandacht aan wordt besteed, gezien de grote opgaaf van de energietransitie. Het gros van de werkzaamheden die moeten gebeuren om die transitie mogelijk te maken en voort te zetten, zijn technisch van aard. Hier zijn technici in alle disciplines en op alle niveaus hard nodig: van technisch uitvoerend tot de UTA en engineeringsberoepen. Naast alle regionale trajecten en initiatieven die er zijn, zet ook het Landelijk WerkgeversServicepunt cluster Bouw en Techniek zich vol in op klimaatbanen.

Maar wat is nu eigenlijk een klimaatbaan? Om de klimaatbanen inzichtelijk te maken is er een driedeling gemaakt:

  1. Ten eerste, de technisch uitvoerende beroepen/trajecten bouw en techniek op mbo-niveau.
  2. Als tweede categorie, de “denk” of UTA-beroepen zoals engineer, werkvoorbereider en BIM-modelleur op hbo-niveau.
  3. En tot slot, de adviesberoepen zoals Energie Prestatie Adviseur. Op alle niveaus is zijinstroom hard nodig: iedereen die wil en kan werken in de techniek, moet een landingsplek en instroomoptie kunnen vinden.

Het organiseren van zij-instroom vraagt om de inzet van zowel bedrijven, scholen en instanties zoals UWV. Door samen te werken kunnen werkzoekenden, bedrijven en scholen met elkaar in contact worden gebracht. Daarnaast moet er oog zijn voor de begeleiding die nodig is nadat werkzoekende, school en bedrijf aan elkaar gekoppeld zijn. Want hoe zorg je als organisatie dat mensen werkend en lerend goed ontvangen en begeleid worden in het bedrijf en op de opleiding? Een WerkgeversServicepunt kan daarbij adviseren.

Zij-instroomprojecten
Opleidingsinstituten, werkgevers en organisaties zoals UWV werken verspreid over het land samen aan opleidingstrajecten die geschikt zijn voor zij-instromers. In (ver)korte opleidingstrajecten krijgen mensen de basis van het vak geleerd, waarna ze met baangarantie aan de slag kunnen. Meer informatie over de trajecten vind je in de kaders hieronder.  

Contact
Ben je geïnteresseerd in (een van) onderstaande zij-instroomtrajecten?
Dan kun je een mail sturen naar kansenindetechniek@uwv.nl.

Zij-instroomtraject tot monteur laagspanning

In de Achterhoek en Twente is een opleidingstraject voor monteurs laagspanning gestart. In dit traject, dat een samenwerking is tussen A. Hak, GOA Infra Opleidingen, WIJ Techniek (het opleidingsfonds voor de installatiebranche) en UWV, krijgen deelnemers een basistraining tot monteur laagspanning. De basistraining wordt verzorgd door GOA Infra Opleidingen. Gedurende 16 weken behouden kandidaten hun uitkering van UWV en krijgen ze vrijstelling van sollicitatieplicht. In deze periode dienen de kandidaten basisdiploma’s te halen zoals BEI, VOP, VIAG, VCA en Veilig werken aan de weg. Bij goed gevolg komen de kandidaten na deze 16 weken in dienst van A. Hak. Uiteindelijk moeten de monteurs zelfstandig montagewerkzaamheden kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld aan verkeerslichten, openbare verlichting en distributienetten. Nadat de kandidaten een half jaar bij A. Hak in dienst geweest zijn, kunnen zij een leerwerktraject (bbl) volgen om door te groeien naar een baan op mbo-4-niveau. Het WerkgeversServicepunt verzorgt de werving van kandidaten die staan ingeschreven bij UWV of de gemeente.

Zij-instroomtraject voor Monteur laadpalen

In een samenwerking van Nettstaff/De Startplaats, Elztec Opleidingen en UWV worden werkzoekenden - die staan ingeschreven bij UWV of gemeenten - opgeleid voor het installeren, controleren en onderhouden van laadpaalinstallaties. De kandidaten leren werken met diverse soorten laadpalen, grondkabels, componenten in de groepenkasten, datacommunicatie door bekabeling of via WiFi toevoegen op een TCP/IP netwerk. In een leerwerktraject van 12 weken, waarvan de laatste 4 weken volledig in de praktijk, leren ze de basis van het installeren van laadpalen volgens NEN 1010/3140. Gedurende het leerwerktraject behouden de deelnemers die bemiddeld zijn door UWV hun uitkering en worden ze vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Bij goed resultaat ontvangen ze het certificaat Laadpalen NEN 3140 Installatie en gaan zij als beginnend laadpaalmonteur met een jaarcontract aan de slag. Het streven is dat de deelnemers bij de werkgever verder leren voor gevorderd laadpaalmonteur, zodat zij breder inzetbaar zijn. Het vervolgtraject "monteur laadpalen gevorderd" geeft de mogelijkheid het diploma BEI BLS VOP LS-meters te halen en kan desgewenst worden vervolgd met het deel "monteur laadpalen expert" waarbij de aanwijzing BEI BLS VP LS[1]meters kan worden behaald. Deze examens worden getoetst bij Enexis. Na het slagen ontvangt de kandidaat een officieel STIPEL-certificaat (3 jaar geldig). Het project monteur laadpalen is gestart in Zuid-Holland en zal nu ook in andere regio’s worden aangeboden.

Zij-instroomtrajecten mbo’ers en hbo’ers, o.a. BIM modelleur, werkvoorbereider of calculator

Nieuw is een samenwerkingsovereenkomst tussen Saxion Hogeschool en UWV waarbij potentiële kandidaten in een leerwerktraject worden opgeleid tot BIM-modelleur, calculator of werkvoorbereider. De kandidaten moeten mbo-4 of hbo werk- en denkniveau hebben. De opleidingen bestaan uit 7 of 8 modules. Tijdens de selectieprocedure worden kandidaten getoetst en komt er een match met één van de aangesloten werkgevers tot stand. De kandidaat begint daarna in samenspraak met de werkgever met één van de drie opleidingen. In de opleidingstijd loopt de uitkering van de kandidaat door en is hij/zij vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Aansluitend volgt een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden. Het totale opleidingstraject duurt een jaar. Het traject is in het najaar van 2022 van start gegaan. Financiering van de opleiding is op dit moment nog maatwerk.

Zij-instroomtraject mbo/hbo voor Energie Prestatie Adviseur

In een aantal arbeidsmarktregio’s heeft UWV samen met partners, leerwerktrajecten tot Energie Prestatie Adviseur Woningen ingericht. Het leerwerktraject duurt 3 tot 6 maanden, met behoud van uitkering en inzet van financiering. Daarna gaan de kandidaten met een jaarcontract aan de slag  met het inmeten van energielabels voor woningen.