Home

Docentprofessionalisering // Leraren // leren in de techniek // Nieuwsbrief // Noord

Noodzaak docentprofessionalisering binnen PPS

“Het vraagt eigenlijk van docenten een breder didactisch repertoire, waarin ook coachende vaardigheden expliciet naar voren komen.”

Publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) zijn proeftuinen voor nieuwe didactiek en versterkte samenwerking met de praktijk. Binnen een PPS is de docent niet langer (alleen) bron van kennis, maar (ook) facilitator van het leerproces. Dit maakt dat docentprofessionalisering noodzaak is. Zo vindt ook Niek Delfgou van de Academie voor Sociale Studiesontwikkelaar van de Leergang ‘Technologie in Zorg&Welzijn: Hoe dan?’ van de Hanzehogeschool Groningen.

Binnen PPS’en worden professionals uit de praktijk gekoppeld aan de meest enthousiaste docenten uit het onderwijs, waarbij zij kiezen uit twee invalshoeken: ‘innoveren in de praktijk’ of ‘leren in de praktijk’. CoE Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen kiest voor ‘innoveren in de praktijk’ en werkt met Innovatiewerkplaatsen: proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, (hbo en mbo) en professionals uit het werkveld gezamenlijk werken aan vraag gestuurde, praktijkgerichte innovatie. 

Benieuwd? Delfgou vertelt graag meer over hoe hij binnen deze publiek-private samenwerking werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van docenten en professionals.

Wat vraagt een PPS / continu veranderende omgeving van een docent?
“Wij merken dat een PPS vraagt om een andere manier van werken in het onderwijs en in de praktijk. Je bent facilitator van een innovatieproces. Ook is het noodzakelijk veel meer na te denken over je didactiek.  Dit vraagt van de docent de bereidheid om het onderwijs anders vorm te geven. Blended Learning is hier een mooi voorbeeld van. Overigens vraagt het ook iets van de professionals in de praktijk. In de leergang ‘Technologie in Zorg&Welzijn: Hoe dan?’ is de groepssamenstelling multidisciplinair. Zowel docenten als professionals vanuit het domein van zorg en welzijn werken hier gezamenlijk aan bijvoorbeeld een action learning opdracht. De leergang is mede ontstaan omdat vanuit de Innovatiewerkplaatsen werd opgemerkt dat de kennis van professionals in het domein van zorg en welzijn en bij docenten, op het gebied van innovatie en technologie onvoldoende aanwezig was. Innovator zijn binnen je eigen werk is belangrijk om bij te kunnen dragen aan de snel veranderende wereld in zorg en welzijn.”

Welke andere / nieuwe competenties heeft u daar voor nodig?
“Je moet als docent overtuigd zijn van de ontwikkelbaarheid van mensen, creatief en ondernemend zijn. Het vraagt eigenlijk van docenten een breder didactisch repertoire, waarin ook coachende vaardigheden expliciet naar voren komen. Daarnaast moet je cursisten/studenten stimuleren om na te denken over hun eigen leerdoelen. Terugkomend op Blended learning vraagt dit bijvoorbeeld andere didactische vaardigheden van een docent dan van een docent die een klassiek hoorcollege geeft. De docent moet onder andere kennis hebben van digitale didactiek en de multimediatheorie van Mayer (2005). De juiste afweging kunnen maken waaruit blijkt dat hij de juiste blend voor studenten kan samenstellen. Voor het gebruik van technologie hebben docenten in eerste instantie de competentie nieuwsgierigheid en openheid nodig. Immers we leiden op dit moment op voor vakken waarvan we het bestaan nog niet weten. De docent is dan ook niet langer alleen de expert, maar juist samen met het bedrijfsleven en de student aan zet. Reflectie op professionalisering is hierbij een randvoorwaarde.”

Hoe pakt u de ontwikkeling van de leergang voor professionalisering van docenten en professionals aan?
“De ontwikkeling van de leergang ‘Technologie in Zorg&Welzijn: Hoe dan?’ is tot stand gekomen met behulp van professionals en zogeheten Werkveld Adviescommissies (WAC) binnen zorg & welzijn, hieruit zijn een aantal belangrijke onderwerpen gedistilleerd om zo te komen tot een mooie, overzichtelijke en direct bruikbare leergang. We hebben ervoor gekozen om de groep cursisten van de leergang multidisciplinair samen te stellen; docenten van het mbo en hbo en professionals uit zorg & welzijn. Voor de betreffende docenten geldt dat zij deze leergang volgen als een teach the teacher, voor de professionals geldt dat zij deze leergang als innovator vanuit hun eigen werkveld volgen. Het mooie aan deze combinatie is dat er zowel formeel als informeel geleerd gaat worden en dat we hopen te kunnen bijdragen aan het opzetten van een kennisnetwerk in het Noorden omtrent technologie in zorg & welzijn.
Voor mij zelf betekent dit dat ik bij wil blijven, dit doe ik door het volgen van diverse workshops, maar ook door het volgen van verschillende open online courses bij FutureLearn, zoals eHealth: Combing Psychology, Technology and Health. Ook heb ik afgelopen half jaar de training ‘Online Begeleiden’ van cliënten gevolgd bij het Rino. Hierin werd maar weer eens en te meer duidelijk hoe hard professionalisering op het gebied van technologie nodig is.”

Wat is wat u betreft het mooiste aan het docentenvak?
“Het mooiste aan het docentenvak vind ik dat ik samen met cursisten, studenten, collega’s en professionals voortdurend nieuwe dingen maak of hier deel vanuit mag maken. Dat je nooit uitgeleerd bent en dat ik mij iedere dag wel een keer verwonder. Dat ik niet meer de expert hoef te zijn, maar de coach mag zijn.”

Meer weten over de leergang ‘Technologie in Zorg & Welzijn: Hoe dan?’
Neem gerust contact op via dhealth@org.hanze.nl.

Publicatie met inspirerende ervaringsverhalen

Benieuwd naar meer inspirerende ervaringen op het snijvlak van docentprofessionalisering binnen publiek-private samenwerkingsverbanden? Lees dan de Katapultpublicatie ‘Docenten in een PPS’ waar ook CoE Healthy Ageing deel van uitmaakt.