Home

Nieuwsbrief // Noord

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.) is opgericht om de transitie naar een circulaire economie in het noorden te versnellen met een nadruk op kennisontwikkeling en samenwerking. Het lonkend perspectief van een circulaire economie heeft meerdere verschillende partijen verbonden in een gezamenlijk streven hier echt handen en voeten aan te geven. Focus ligt op het doen. Op concrete projecten die meervoudig waarde creëren - ecologisch, sociaal als economisch - en zo de regio Noord-Nederland verrijken.

In het Lab worden vraagstukken op het gebied van circulair ondernemen door de betrokken partijen en derden ingebracht en door studenten van MBO / HBO van uiteenlopende richtingen, van concrete oplossingen en antwoorden voorzien. Het circulaire lab is een bron van open innovatie. Datgene wat bestudeerd, getest, gevalideerd en opgelost wordt, staat ter beschikking aan de wereld. Dit samenspel van al doende leren richt zich op het:

 1. Inzetten van innovatievraagstukken uit de praktijk van ondernemers en andere partijen.

 2. Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek door onderzoeksinstellingen.

 3. Overdragen van nieuwe kennis en vaardigheden door onderwijsinstellingen.

 4. Co-creëren met maatschappelijke partners en gebruikers.

 5. Vernieuwen van beleid en regelgeving door overheden.

Bij de organisatie zijn naast de provincie Drenthe ook de partijen Gemeente Meppel, Hanzehogeschool Groningen, Alfa College Hoogeveen, Stenden Hogeschool, CSG Dingstede, AOC Terra, B+O Architectuur en Interieur, Area Reiniging, Virol, Green Furniture Circle, Rabobank, ICE Amsterdam, Cirkelstad en Natuur en Milieufederatie Drenthe aangesloten. Gezamenlijk zijn de volgende  doelstellingen opgesteld:

 • Ontwikkeling van nieuwe methodes, technieken, processen of verdienmodellen, gericht op de circulaire economie.

 • Creëren van een betrokken en bewuste omgeving: bewonersgroepen, gebruikers, klanten.

 • Ontwikkelen van aangepaste skills en expertise van toekomstige werknemers en inzicht in ‘het’ profiel van de toekomstige werknemer.

 • Versterking en behoud werkgelegenheid.

 • Bewustwording van effect op milieu en milieuwinst door circulaire aanpassingen.

Studenten hebben in samenwerking met N.I.C.E. al bijgedragen aan uiteenlopende resultaten:

 • In Meppel is het “Circuleer Café” opgericht en circulair gebouwd om mensen te laten kennismaken met de mogelijkheden van circulair bouwen.

 • Het Alfa College is gestart met de verbouwing van het schoolgebouw in Hoogeveen om zo veel mogelijk circulaire materialen te gebruiken na onderzoek van haar eigen studenten.

 • Op het Zernike Campus in Groningen is een duurzaam containergebouw ontworpen en geplaats om oesterzwammen op gebruikt koffiedik te kweken.

 • Het Drenthe College heeft een milieustraat ontwikkeld om plastic restproducten zo te verwerken dat hier nieuwe producten gemaakt van kunnen worden.

In de toekomst wil N.I.C.E. onder meer in samenwerking met de aangesloten afvalverwerkingsbedrijven een grondstoffenbank oprichten, waar ondernemingen gebruik van kunnen maken tijdens hun productieprocessen.

Daarnaast gaat N.I.C.E. zich ook sterker gaan richten op circulaire bouw. Met de Expeditie Circulair Bouwen 2020 wil het gebruik van biobased materialen in de bouw verder stimuleren en in de regio komen tot een uniformering van het principe circulair bouwen om een level playing field te creëren voor de spelers in de markt. Met uiteindelijk het doel om te laten zien dat Noord-Nederland dé regio is waar circulair ondernemen mogelijk is.