Home

kiezen voor techniek // leren in de techniek // MBO // Noordwest // VMBO

NUOVO Scholengroep en ROC Midden Nederland starten gezamenlijk techniekonderwijs

De nieuwe vmbo-school in Vleuterweide start met het aanbieden van een geïntegreerde technische leerroute, uitgevoerd op de Tech Campus van ROCMN. De vmbo-leerlingen die kiezen voor deze technische route, krijgen in de bovenbouw al les op het mbo. Daardoor wordt een betere doorstroom gecreëerd en sluit het vmbo-onderwijs naadloos aan op de mbo-opleidingen. 

Het traject kan voor de derdejaars vmbo-leerlingen in drie jaar leiden tot een mbo-2 diploma. Dit is een jaar korter dan het reguliere traject. Dit initiatief start op het Via Nova College, onderdeel van NUOVO Scholengroep. Deze vmbo-school verhuist binnenkort naar een nieuw schoolgebouw in Vleuterweide. In de onderbouw maken alle leerlingen kennis met techniek in een technologiecarrousel. 

Doorlopende leerlijn
Daar waar op veel plaatsen in Nederland het aanbod van technisch voortgezet onderwijs terugloopt, zet NUOVO Scholengroep in samenwerking met ROC Midden Nederland een belangrijke stap voorwaarts. NUOVO Scholengroep en ROC Midden Nederland hebben vorige week een intentieverklaring ondertekend om deze nieuwe route te realiseren. Het doel van de samenwerking is een impuls te geven aan het techniek en technologie-onderwijs in de regio. Uitdagend technologie-onderwijs dat aandacht heeft voor de technologische revolutie is meer dan noodzakelijk. Het Via Nova College speelt daar nu samen met het Tech College van het ROCMN op in, door de handen ineen te slaan. Dankzij de unieke samenwerking ontstaat een doorlopende ontwikkel-lijn van vmbo naar mbo, en uiteindelijk naar het bedrijfsleven. 

Tech College
De leerlingen van het Via Nova College die volgend jaar voor het technische profiel PIE kiezen, zullen met ingang van het volgende schooljaar (2019-2020) een deel van hun lessen volgen op de Tech Campus van ROCMN in Nieuwegein. Daarmee zijn zij verzekerd van een opleiding die hen voorbereidt op een succesvolle carrière in een van de vele uiteenlopende technische beroepen waar Nederland zoveel behoefte aan heeft. 

Voordelen
Door deze nieuwe techniekroute op het mbo maken leerlingen zich de noodzakelijke vaardigheden al eigen in een vroegtijdig stadium. De vmbo-leerlingen uit de route hoeven eenmaal op het mbo niet opnieuw te beginnen met het leren van vakspecifieke vaardigheden: zij gaan na het behalen van hun vmbo-diploma direct door op het niveau dat zij al hebben bereikt. Doordat vmbo-docenten in samenwerking met de docenten op het mbo de lesstof ontwikkelen, is er veel kennisoverdracht. Bovendien zorgt deze samenwerking ervoor dat docenten wederzijds een beter begrip krijgen van de specifieke interesses en mogelijkheden van leerlingen in de verschillende leeftijdsgroepen.

Impuls voor techniekonderwijs
De inspanningen van de overheid om het technologie-onderwijs een impuls te geven, zijn voor NUOVO Scholengroep en het ROC Midden Nederland niet uit de lucht gegrepen. Technologie is namelijk veel meer dan techniek alleen: in alle aspecten van ons dagelijks leven speelt het, in alles wat we doen, een belangrijke rol. Op de fiets, in het openbaar vervoer, tijdens het winkelen, maar ook thuis en op school. Het besef dat we nog maar aan het begin staan van een revolutie op technologisch gebied maakt deze samenwerking noodzakelijk. Het leven wordt op talloze manieren, soms bijna ongemerkt, verlicht door technologische toepassingen; ons onderwijs speelt daar een essentiële rol in. Inspirerend techniekonderwijs voor jongens en meisjes is een voorwaarde.

Bron: ROC Midden Nederland