Home

leren in de techniek // Oost

Onderwijs en bedrijven werken aan TechniekAcademie in Assen

Het Drenthe College werkt samen met bedrijven verenigd in Ondernemend Assen aan een TechniekAcademie, meldt RTV Drenthe.  Als alles meezit moet de Academie na de kerst van start kunnen gaan. Nog deze zomer willen beide partijen een intentieverklaring tekenen voor de Techniek Academie. Verder hopen ze op financiële steun van gemeente Assen en provincie Drenthe.

Niet in apart gebouw
De Techniek Academie komt niet per se in een apart gebouw of krijgt een eigen werkplaats. Projectleider Ageeth Nijboer van het Drenthe College: "Het is een scholingstraject dat zowel bij ons in het Drenthe College gevolgd kan worden, en tegelijkertijd in de bedrijven die meedoen. Maar in welke vorm we het onderwijscentrum gieten, dat moeten we nog definitief beslissen."

Veel animo bedrijven
Aan bedrijven in de regio die mee willen doen geen gebrek. Inmiddels hebben zich na een enquete tientallen bedrijven aangemeld. Samen zijn ze goed voor bijna honderd werkleerplekken en negentig betaalde stageplekken voor jonge mensen in opleiding. "Bij werkleerplekken zijn jongeren vier dagen in het bedrijf aan het werk en moeten ze nog één dag naar school. Bij de stageplekken zijn de jongeren voor een langere tijd aan de slag en krijgen ze een vergoeding."

Voor jong en oud
Maar, zo zegt Nijboer, "even voor alle duidelijkheid: onze Techniek Academie is straks niet alleen voor de schooljeugd die vanuit het voortgezet onderwijs bij ons binnenkomt. Het is ook een opleiding waar oudere mensen terecht kunnen, die graag omgeschoold willen worden voor een technische baan, of voor zittend technisch personeel dat graag bijscholing wil."

Volgens Nijboer is alles erop gericht om met de Techniek Academie 'goedgekwalificeerd technisch personeel af te leveren'. "De bedrijven in Assen en omgeving zitten erom te springen. Dus je krijgt ook gegarandeerd een baan."

Bron: RTV Drenthe