Home

Noord // werken in de techniek

Opleidingscertificaten uitgereikt in Noord-Nederland

Deelnemers na ontvangst certificaat direct aan de slag!

In Arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe zijn op 29 november 2018 twee opleidingstrajecten op maat succesvol afgerond. Zowel binnen het Opleidingscentrum Midden-Groningen als binnen het traject Kansrijke Leerweg werden deelnemers beloond met een certificaat.

Tijdens een bezoek van Burgemeester Adriaan Hoogendoorn (gemeente Midden-Groningen) aan het BWRI: Bedrijf voor Werk, Re-intregratie en Inkomen, werden de eerste leerlingen van het Opleidingscentrum Midden-Groningen gecertificeerd.

Binnen dit opleidingscentrum worden in samenwerking met lokale en provinciale bedrijven (onder meer OTIB en DOK4, onderdeel Gap Academy) werkzoekend op maat geschoold in bijvoorbeeld de Elektro- en Installatietechniek. Deze week zijn zij op stage gegaan. Daarnaast kunnen zij in 2019 uitkijken naar een betaalde baan en/of in sommige gevallen een BBL-contract.

Dezelfde dag vond bij Pezy Group te Groningen de certificaatuitreiking plaats aan drie deelnemers van de bedrijfsopleiding tot productontwikkelaar. Deze opleiding heeft Pezy Group in het kader van het project De Kansrijke Leerweg het afgelopen halfjaar verzorgd. De drie deelnemers hebben, na het succesvol doorlopen van de opleiding, alle drie een baan binnen de productontwikkeling op MBO+/HBO- aangeboden gekregen. De certificaten zijn uitgereikt door Patrick Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen.

De partners binnen het project De Kansrijke Leerweg zijn, naast Pezy Group  de bedrijven JC-Electronics, Witec, De Verbinding, Virol en DOK4. Doelstelling van dit project is om binnen 3 jaar minimaal 100 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werkte helpen in de techniek door hen daarin op te leiden.