Home

algemeen

Overhandiging actieagenda Technologie

Donderdag 6 juni 2019 heeft minister Ingrid van Engelshoven van OCW de actieagenda technologie ontvangen. Een actieagenda die geïnitieerd is door de partijen vanuit de Industriecoalitie en die door het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, samenwerkend in SBB, is ontwikkeld. Betreft acties om meer jongeren te laten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. De noodzaak hiervoor is groot, blijkt ook uit de cijfers van de Techniekpact Monitor 2019.

Het Techniekpact, waarvan de partners van de actieagenda ook deel uitmaken, gaat de actieagenda uitvoeren. Enkele acties zijn reeds in uitvoering. Zo hebben inmiddels de gezamenlijke branches alle publiek-private initiatieven in de regio geïnventariseerd en samengevoegd met initiatieven vanuit het ministerie van OCW en EZK. Deze publiek toegankelijke kaart is per 1 september beschikbaar, waardoor bedrijven en scholen elkaar makkelijker kunnen vinden, en er beter kan worden samengewerkt. Ook wordt er inmiddels gewerkt aan het Lerarenloket dat de inzet van werknemers en ondernemers in het onderwijs vergemakkelijkt, deze komt na de zomer online.

Voor meer informatie over de actieagenda: https://www.s-bb.nl/nieuws/minister-van-ocw-ontvangt-actieagenda-technologie