Privacy

Het Techniekpact is geen eigen rechtsvorm maar een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk. Dit samenwerkingsverband wordt georganiseerd vanuit en door de Stichting Platform Talent voor Technologie (PTvT). De privacyverklaring hieronder betreft de privacyverklaring van PTvT, specifiek gemaakt voor de website van techniekpact.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Platform Talent voor Technologie kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt onze diensten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Platform Talent voor Technologie kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- gegevens over je activiteiten op onze website
- internetbrowser en apparaat type

Waarom
Platform Talent voor Technologie verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Concreet verwerkt Platform Talent voor Technologie je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het verzenden van een nieuwsbrief, uitnodiging of gerichte mailing
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je bezoekersgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren

Bewaren
Platform Talent voor Technologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je kunt je eigen gegevens te alle tijden zelf verwijderen via de afmeldlink van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Platform Talent voor Technologie verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Platform Talent voor Technologie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Platform Talent voor Technologie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, maken geen of weinig inbreuk op jouw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, we het bezoekersgedrag op onze website kunnen monitoren en we op basis hiervan de website kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website word je geïnformeerd over deze cookies en gevraagd om toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Platform Talent voor Technologie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics
Platform Talent voor Technologie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Op basis van deze informatie: bezoekersaantal, gegevens over demografie (land, taal en plaats), gebruikte systemen (browser, besturingssysteem, serviceprovider) en zoeken surfgedrag op de website maken wij rapportages om inzet van communicatiemiddelen te verantwoorden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Platform Talent voor Technologie heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Platform Talent voor Technologie. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@techniekpact.nl

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Platform Talent voor Technologie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen wordt bij www.techniekpact.nl gemaakt van een betrouwbaar SSL Certificaat.  Alle door ons opgevraagde gegevens worden op beveiligde servers bewaard. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@techniekpact.nl

www.techniekpact.nl is een website van de Stichting Platform Talent voor Technologie. De Stichting Platform Talent voor Technologie is bereikbaar via:
T: 085 051 06 00
E: info@ptvt.nl