Home

STEM II op Kindante PO

In het project STEM-II werken 37 scholen van zes verschillende schoolbesturen samen aan het ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs. Het doel daarvan is de nieuwsgierigheid van kinderen te behouden en te stimuleren. Daarnaast wil het project bereiken dat leerkrachten hun onderwijs zo vorm gaan geven, dat leerlingen een onderzoekende en ontwerpende houding ontwikkelen.

In 2013 namen vijftien scholen van Kindante – een schoolbestuur van 45 scholen in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Maasgouw, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein – deel aan STEM I, een pilot voor wetenschaps- en technologie-onderwijs. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Math. Het experiment beviel en zo is besloten om het programma verder uit te rollen en daarbij ook andere schoolbesturen te betrekken. Aan STEM II nemen de besturen Mosa Lira, Innovo, Kom Leren, Triade, Adelante en Kindante deel.

Het project start met het invullen van wetenschaps- en technologieles ‘voorgedaan’ door externe lesaanbieders. Leerkrachten krijgen hulp om zelf ook deze lessen te geven. In de tweede fase gaan leraren zich professionaliseren. Het is de bedoeling dat wetenschaps- en technologie-onderwijs wordt geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Met De Nieuwste Pabo worddt een professionaliseringsprogramma ontwikkelt dat recht doet aan de scholingsvraag van de leerkrachten.

Meer informatie: www.kindante.nl