Home

Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Dat is het doel van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van basis- en voortgezet naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten, wordt dit doel bereikt.

In de Techniekketen werken onderwijs, bedrijven en gemeenten samen. De uitgangspunten van het Techniekpact 2020 en het Techniekpact Limburg vormen de leidraad bij de concrete activiteiten. Daarnaast sluit de Techniekketen aan bij de ambities binnen de Keyport- en Greenportregio. De provincie Limburg is een krachtige aanjager. De participerende onderwijsinstellingen in de Techniekketen hebben een zesjarige doorlopende vmbo-mbo-techniekopleiding ontworpen, waarbij het laatste jaar in het vmbo gecombineerd wordt met het eerste jaar in het mbo. In het derde leerjaar wordt het praktijkgedeelte van het vmbo afgesloten. In het vierde leerjaar doen de leerlingen eindexamen vmbo in de algemeen vormende vakken. Tegelijk krijgen ze praktijklessen van mbo-docenten. Daarnaast maken vmbo-leerlingen al in het eerste leerjaar kennis met het bedrijfsleven. De vmbo-scholen betrekken de bedrijven actiever dan vroeger bij het onderwijs. Wat is de toekomstige vraag in het bedrijfsleven? Welke type werknemer is straks nodig en welke vakkennis? Bedrijven, ouders, leerlingen en docenten worden betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum.

Meer informatie: www.keyport2020.nl