Home

HBO/WO // leren in de techniek // MBO

Pro-Motor Award 2018: op zoek naar ambitie, innovatie en kwaliteit

Welke publiek-private samenwerking heeft dit jaar het beste idee?

De Pro-Motor award is een prijs die éénmaal per jaar wordt uitgereikt aan een publiek-private samenwerking met het meest ambitieuze idee. Op deze manier wordt kwaliteit beloond en innovatie gestimuleerd bij de deelnemende Centra, waarin beroepsonderwijs en bedrijven samen werken aan hoog kwalitatief beroepsonderwijs en een sterke kenniseconomie van Nederland. Ideeën voor deze derde editie van de award moeten vóór 1 oktober 2018 zijn ingestuurd.

PPS’en uit het hbo of mbo worden uitgedaagd een kansrijk project voor te dragen: ambitieus, innovatief en kwalitatief. Elke PPS kan één voordracht doen, liefst samen met het CvB van eigen instelling(en), de partners uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke omgeving. Het thema van dit jaar is ‘Een leven lang ontwikkelen’. Een inzending mag een project zijn, maar eventueel ook een persoon of een specifiek bedrijf met een grote bijdrage aan het blijvend succes van dit traject.

Afgelopen jaar won de Food & Proces Tech Campus van het Regio College samen met 16 deelnemende bedrijven uit de Zaanstreek de tweede editie van de award. De eerste Pro-Motor award is twee jaar geleden uitgereikt aan het project Ekolectric, opgezet door o.a. Accenda, High Tech Centre Delft en vele anderen. De PPS die dit jaar de award in de wacht sleept ontvangt:

  • de fysieke Pro-Motor award als aandenken;

  • een plek binnen de Best Practices-community en extra steun van PBT en jury bij de verdere ontwikkeling;

  • een filmportret van de inzending;

  • ondersteunend onderzoek bij een voor het thema relevante hogeschool;

  • aandacht in de ScienceGuide en andere media.

Meedoen?

In dit document worden de spelregels en tips gegeven voor een kickstart van uw voordracht. Stuur uw voordracht vóór 1 oktober 2018 naar sabrina.schippers@wijzijnkatapult.nl.